فعالیتهای مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸/۳/۱۷ ،۱۵:۴۰:۳۶ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / فعالیت های مدرسه دانشجویی علوم انسانی

نواقص رشدی در دوره‌های مختلف بر اساس منظومه رشد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه دوم- ۲۰ بهمن ۹۸: در این جلسه به کلیاتی در باب تقسیم بندی دوره‌های رشد انسان و مفهوم نقص ...
ادامه ...

همایش گذری بر دوره‌های رشد تفکر اجتماعی

برای دریافت نماهنگ و پاروپوینت‌های بیشتر پیرامون دوره‌های رشد می‌توانید لوح "همایش گذری بر دوره های رشد تفکر اجتماعی" را ...
ادامه ...

غنی سازی روابط زوجین بر اساس آیات قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه چهارم- ۳۱ تیر ۹۸: در این قسمت به بررسی روش شناسی پروژهش پرداخته شد و نحوه ادامه کار تبیین ...
ادامه ...

ساخت پرسشنامه رشد هفت سال اول، مبتنی بر منظومه رشد قرآن و روایات- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه دوم- ۳۱ شهریور ۹۸: در این جلسه پس از ارائه نظریه‌های موجود در حوزه رشد انسان، به بیان ویژگی‌های ...
ادامه ...

معناشناسی حسن و پیشنهاد پروتکل درمانی مبتنی بر آن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۳ آذر ۹۸: تعیین موضوع رساله دکتری این جلسه با ارائه مقدمات و توضیحاتی در باب موضوع رساله ...
ادامه ...

اختلال شناسی مبتنی بر قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه بیست و هشتم - ۷ مهر ۹۸: در این جلسه به ارائه دسته بندی‌ای از انواع اختلال پرداخته شد ...
ادامه ...

مبانی روان درمانی مبتنی بر قرآن-هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه سوم- ۲۹ دی ۹۸: در این جلسه به بررسی مفهوم "سائق و شهید" پرداخته شد و مفاهیم شهادت و ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۱۰ آذر ۹۸

بخش اول: ساخت پرسشنامه رشد ۷ سال اول مبتنی بر منظومه رشد ، پایان نامه ارشد خانم شیروان (جلسه چهارم) ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۳ آذر ۹۸

بخش اول: تعیین موضوع رساله دکتری این بخش با ارائه مقدمات و توضیحاتی در باب موضوع رساله سرکار خانم گیتی ...
ادامه ...

اصول اولیه رشد یک در خصوص مهد و پیش دبستانی- مهر ۹۸

در جلسه‌ای که با حضور متخصصان برنامه درسی پیش دبستانی صورت گرفت، اصول اولیه رشد یک در خصوص مهد و ...
ادامه ...