فعالیتهای مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸/۳/۱۷ ،۱۵:۴۰:۳۶ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / فعالیت های مدرسه دانشجویی علوم انسانی

صوت‌های مرتبط با برنامه ریزی و مهارت‌های آن

۱٫ کارگاهی با موضوع "برنامه ریزی و مهارت‌های آن" ویژه دانشجویان در سال ۱۳۹۱ برگزار شده است. که صوت آن ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۱۹ آبان ۹۸

اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن) رساله دکتری خانم ریحانه فیاض در این بخش به ارائه یافته‌های پژوهشی پیرامون ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۱۲ آبان ۹۸

رساله دکتری: "تیپ شناسی شخصیت" در این قسمت به ارائه الگو و روش شناخت شاکله‌های نه گانه از منظر قرآن ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۲۸ مهر ماه ۹۸-ساخت مقیاس رشد هفت سال اول رشد- غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق

بخش اول: ساخت مقیاس رشد ۷ سال اول مبتنی بر منظومه رشد/نظریه رشد قرآنی (جلسه سوم) پایان نامه ارشد خانم ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- ۲۴ شهریور ۹۸- تیپ شناسی شخصیت- تفکر در قرآن

بخش اول: رساله دکتری با موضوع "تیپ شناسی شخصیت مبتنی بر قرآن کریم"(جلسه ۳۸) در این قسمت به بررسی نتایج ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۷ مهر ماه ۹۸-اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن)

اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن) رساله دکتری خانم ریحانه فیاض در این بخش به ارائه دسته بندی ای ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۱۴مهرماه ۹۸-تیپ شناسی شخصیتی بر اساس آیات قرآن کریم

در این جلسه به بررسی انواع شخصیت از منظر قرآن حکیم و ویژگی‌های شاخص هر کدام از این شخصیت‌ها پرداخته ...
ادامه ...
همایش قرآن و روانشناسی

《اولین همایش قرآن و روانشناسی》

"یا حیّ یا قیّوم" هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می کند: 《اولین همایش قرآن و روانشناسی》 (مرور ...
ادامه ...

جدول مقدماتی اصلاح برنامه

سلام دوست عزیز از اینکه برای ادامه راه برنامه ریزی در زندگی به یاری قرآن، این مسیر را انتخاب کردید ...
ادامه ...