آثار و تولیدات مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸/۳/۱۷ ،۱۵:۴۰:۰۶ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / آثار و تولیدات مدرسه علوم انسانی

ساخت پرسشنامه رشد هفت سال اول، مبتنی بر منظومه رشد قرآن و روایات- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه دوم- ۳۱ شهریور ۹۸: در این جلسه پس از ارائه نظریه‌های موجود در حوزه رشد انسان، به بیان ویژگی‌های ...
ادامه ...

معناشناسی حسن و پیشنهاد پروتکل درمانی مبتنی بر آن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۳ آذر ۹۸: تعیین موضوع رساله دکتری این جلسه با ارائه مقدمات و توضیحاتی در باب موضوع رساله ...
ادامه ...

اختلال شناسی مبتنی بر قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه بیست و هشتم - ۷ مهر ۹۸: در این جلسه به ارائه دسته بندی‌ای از انواع اختلال پرداخته شد ...
ادامه ...

مبانی روان درمانی مبتنی بر قرآن-هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه سوم- ۲۹ دی ۹۸: در این جلسه به بررسی مفهوم "سائق و شهید" پرداخته شد و مفاهیم شهادت و ...
ادامه ...

رونمایی از کتاب فعل در جلسه‌های هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی

رونمایی کتاب فعل در سه جلسه ۲۶ خرداد ماه و ۹ تیر ماه و  ۲۳ تیر ماه ۱۳۸۹ توسط استاد ...
ادامه ...

تدبر؛ چیستی، چرایی، چگونگی

خداوند به انسان توان داده است تا از گذشته خویش و دیگران عبرت بگیرد و بتواند آینده مطلوب حقیقی خود ...
ادامه ...

آشنایی با ساختار هستی

عالم هستی تماماً مظهر و جلوه اسماء الهی است که به‌واسطه رحمت عامه خداوند هستی یافته و به‌واسطه آن هستی ...
ادامه ...

تبیین عناصر ساختار وجودی جامعه

ساختار وجودی جامعه، همانند ساختار وجودی انسان، دارای هویتی با مؤلفه‌های مشخص، نظام‌مند و غایت‌مدار است که در صورت هدایت ...
ادامه ...

تبیین عناصر ساختار وجودی انسان

این کتاب به بررسی عناصر ساختار وجودی انسان از منظر قرآن می پردازد و غایت آن تزکیه انسان بر اساس ...
ادامه ...

استعاذه، طلوع اثر عبودیت

آنچه در این کتاب خوانده می‌شود شرحی است از معنای استعاذه با همان مفهوم پناه بردن که با تحلیلی قرآنی ...
ادامه ...