فعالیتهای مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸/۳/۱۷ ،۱۵:۴۰:۳۶ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / فعالیت های مدرسه دانشجویی علوم انسانی

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۶ مرداد ۹۸ – معیارهای ازدواج- تیپ شناسی شخصیت

جلسه اینگونه پیش رفت: بخش اول: معیارهای ازدواج (جلسه دوم، آقای یادسایی) در این قسمت به بررسی یافته های پژوهشی ...
ادامه ...

کارگاه مشارکتی بررسی ساختار برنامه ریزی-(۳۱ تیر ماه برگزار می شود)

کارگاه مشارکتی بررسی ساختار برنامه ریزی، در تاریخ ۲۴ تیر ۹۸ برگزار شد. در این کارگاه به بررسی آسیب های ...
ادامه ...