آثار و تولیدات مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸/۳/۱۷ ،۱۵:۴۰:۰۶ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / آثار و تولیدات مدرسه علوم انسانی

فلق، طلوع اثر

آنچه در این کتاب خوانده می‌شود شرحی است از معنای فلق با همان مفهوم سپیده‌دم، که با تحلیلی قرآنی و ...
ادامه ...

ناس، مواجهه انسان با لقاء و القاء اثر

آنچه در این کتاب خوانده می‌شود شرحی است از معنای ناس با همان مفهوم مردم؛ که با تحلیلی قرآنی و ...
ادامه ...

پرده نگار آموزشی کارگاه برنامه ریزی بر محور فعال کردن جهاد و تفکر (ویژه برگزاری کارگاه)

برای داشتن برنامه ریزی لازم است فاصله های زمانی هر کار برای به سرانجام رسیدن بررسی شود، در نظر گرفتن ...
ادامه ...

پرده نگار آموزشی برنامه ریزی پیش رونده(ویژه برگزاری کارگاه)

در برنامه ریزی باید همواره به سمت مقصد بود،  بامقصد بودن، پیشرو بودن، بر محور نیازها حرکت کردن نیاز به ...
ادامه ...

مهارت های برنامه ریزی برای زندگی خداپسندانه(ویژه برگزاری کارگاه)

 سه کارگاه فوق بعنوان نمونه اجرا شده در دانشگاه ها، برای مخاطب دانشجو ارائه شده است. می تواند با کمی ...
ادامه ...

بسته آموزشی و سیر مطالعاتی منظومه تفکر

این منظومه متشکل از مجموعه کتب در رابطه با تفکر نفس و انواع تفکر است که سعی دارد موضوع تفکر ...
ادامه ...

مبانی و مهارت های تفکر پرسشی بر اساس آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام

سؤال و پرسش، نمودی از جستجوگری انسان است تا به واسطه‌ی آن، نیازهایش را ابراز و حیات و سعادت را ...
ادامه ...

پرورش تفکر بنیادی

استفاده انسان از قوای مختلف وجودی‌اش و نیل به سعادت حقیقی و راستین، نیازمند شناخت معیارهای الهی و عمل مبتنی ...
ادامه ...

تفکر نفس

تفکر نفس، سیری است که نفس به واسطه رویارویی با نیازها، سؤالات و مسائل خود و به یمن قرار گرفتن ...
ادامه ...

سوال؛ نقش پرسش در برانگیختن تفکر

سؤال عنایتی الهی به انسان است که وسیله‌ای برای علم یافتن و نیرویی برای تفکر کردن است. منشأ سؤال‌های نیک ...
ادامه ...