///آثار و تولیدات کارگروه خانواده

تیر ۱۳۹۹

فروردین ۱۳۹۹

آذر ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸

پاورپوینت مؤلفه‌های تعلیم و تزکیه در دوره چهارم رشد

۱۳۹۸-۹-۸ ۲۰:۰۰:۵۰ +۰۳:۳۰آذر ۷ام, ۱۳۹۸|

پاورپوینت تفاوت نقش زن و مرد در خانواده (براساس کتاب تدبر در ساحت بیت)

۱۳۹۸-۹-۸ ۲۰:۰۲:۱۲ +۰۳:۳۰آذر ۷ام, ۱۳۹۸|

نماهنگ معرفی بسته عفاف و سند بایسته‌های جنسی (ویژه همایش خانواده)

۱۳۹۸-۹-۲ ۲۳:۳۴:۳۷ +۰۳:۳۰آذر ۲ام, ۱۳۹۸|