//کارگروه خانواده

آذر ۱۳۹۸

پاورپوینت مؤلفه‌های تعلیم و تزکیه در دوره چهارم رشد

۱۳۹۸-۹-۸ ۲۰:۰۰:۵۰ +۰۳:۳۰آذر ۷ام, ۱۳۹۸|

پاورپوینت تفاوت نقش زن و مرد در خانواده (براساس کتاب تدبر در ساحت بیت)

۱۳۹۸-۹-۸ ۲۰:۰۲:۱۲ +۰۳:۳۰آذر ۷ام, ۱۳۹۸|

نماهنگ معرفی بسته عفاف و سند بایسته‌های جنسی (ویژه همایش خانواده)

۱۳۹۸-۹-۲ ۲۳:۳۴:۳۷ +۰۳:۳۰آذر ۲ام, ۱۳۹۸|

نماهنگ معرفی بسته محتوایی خانواده (همایش خانواده)

۱۳۹۸-۹-۲ ۲۲:۵۸:۵۰ +۰۳:۳۰آذر ۲ام, ۱۳۹۸|

ثبت نام کارگاه تربیت مربیان ارتقای مهارتهای ارتباط مؤثر در خانواده

۱۳۹۸-۸-۱۶ ۰۹:۴۸:۱۴ +۰۳:۳۰آبان ۱۵ام, ۱۳۹۸|

شهریور ۱۳۹۸