/, آثار و تولیدات کارگروه خانواده, آثار و تولیدات مدرسه علوم اجتماعی/محصولات همایش کرونا، بهانه ای برای آموزش سالم در خانواده و اجتماع با محوریت قرآن و روایات

محصولات همایش کرونا، بهانه ای برای آموزش سالم در خانواده و اجتماع با محوریت قرآن و روایات

نمودار های ارائه شده در همایش:

نمودارها

 

عکس نوشته های ارائه شده در همایش:

عکس نوشته ها

 

پرده نگارهای ارائه شده در همایش: 

پرده نگارها

 

تیزرهای ارائه شده در همایش:

تیزرها

۱۳۹۹-۶-۲۳ ۱۳:۳۵:۲۵ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|