/, اسناد و آیین نامه های مدرسه اهل بیت, فعالیتهای مدرسه اهل بیت, مدرسه اهل بیت/سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین مدرسه علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین مدرسه علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

یا ربّ

یا فاطمه (س)

مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام، جدول سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین مدرسه علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام را جهت آگاهی و آشنایی بیشتر مخاطبان منتشر کرده است. برای دریافت جدول سیر مطالعاتی و توضیحات بیشتر به فایل های زیر مراجعه کنید:

سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین

جدول توضیح ختم ها

جدول توضیحات خروجی ها

دفترچه راهنمای کتاب ها

 

آماده برای تخصص

(دوره تسبیح)

تدبر

تخصص

خروجی تدبر

ختم قرآن

مقدمات تدبر در قرآن
 • طیب گزینی
 • تربیت دینی کودک
 • لحظه ای درنگ
ارائه یک سوره در قالب همایش
 • ختم لمسی قرآن
 • ختم با توجه به گزاره‌های عملی و طهارتی هر سوره
روش های تفکر در قرآن
 • تفکر قرآنی
 • کتاب سوال
 • خیرگزینی
 • مهارت های برنامه ریزی
ارائه سوره در بیوت نورانی
 • ختم قرآن با توجه به انتخاب قوانین در قرآن
 • ختم قرآن با توجه به فضای کلی سوره
تدبر کلمه ای
 • حسن گزینی
 • پرورش تفکر بنیادی
 • ساختار وجودی انسان
ارائه پژوهش
 • ختم قرآن با توجه به انتخاب کلمات مهم در سوره
 • ختم سوره‌ها با رویکرد یافتن آیه و کلمه غرر هر سوره و نظام کلمات سوره
تدبر سوره ای
 • بلوغ با هم بودن
 • پرورش تفکر شنیداری
 • پرورش تفکر مشاهده ای
ارائه سوره در خوابگاه‌ها و محافل ثابت دانشجویی به صورت منظم
 • ختم قرآن با توجه به انتخاب غرر آیات هر سوره + توجه به فواتح و خواتم سوره‌ها
 • ختم با شناسایی آیه کلیدی و غرر هر سوره
 • دسته‌بندی و رنگی کردن سوره‌ها
 • ختم با یک نوع دسته‌بندی مشخص
 • شناسایی آیه احکامی در هر سوره
 • ختم بر اساس ساختار وجودی انسان، ناس یا هستی
 • ختم بر اساس ساختارهای دیگر مانند حکمت، رشد و…
تدبر قرآن به قرآن
 • ساختار وجودی جامعه
 • جهاد نرم
ارائه سوره در حضور مسئولین ‌مدارس دانشجویی
 • ختم قرآن بر اساس موضوعات اصلی سوره ای از سوره‌های جزء 30
 • ختم با واژگان کلیدی یک سوره کوچک
 • ختم سوره‌ها بر اساس غرض یک سوره خاص

 

در حال تخصص علوم اجتماعی و خانواده

(دوره حمد)

تدبر

تخصص

خروجی تدبر

ختم قرآن

تدبر مکی
 • رشد 1
 • رشد2
 • تدبر در ساحت بیت
پژوهش آخرت گرایی در سور طواسین
 • ختم قرآن با توجه به انتخاب غرر آیات در دسته سوره‌ها
 • ختم بر اساس فواتح مشترک سوره‌ها
تدبر مدنی
 • رشد 3
 • رشد 4
 • تدبر در ساحت جامعه
پژوهش شبه نظام آسیب ها در سور مسبحات و راهکارهای رفع آن ها
 • ختم بر اساس اسماء و صفات الهی در هر سوره )درخت اسماء(
 • ختم بر اساس آسیب شناسی یک معضل اجتماعی
 • بررسی امام در هر سوره
تدبر ادبی 1 و 2
 • رشد 5
 • رشد 6
 • هنر خوب زیستن
 • موانع خوب زیستن
پیاده کردن تدبر ادبی روی سوره تهلیل
 • ختم قرآن با توجه به انتخاب قیود مهم در هر سوره
 • ختم قرآن با توجه به انتخاب ادات مهم در هر سوره
 • ختم بر اساس انواع جملات هر سوره
 • استخراج قالب ادبی و بیانی هر سوره و ربط آن با غرض سوره
 • ختم بر اساس حروف ربط
 • بررسی لحن سوره‌ها
تدبر روایی
 • اصلاح رویکرد تدبر
 • زیرکی در میدان عمل
 • مطالعات تخصصی خانواده:     سند خانواده/ سند لباس/ سند بایسته های جنسی/ خانه‌ای متصل به خانه رسول 1 و 2/ باغبانی سخن/ عفاف/ مهارت‌های آموزش جنسی/ …
 • صوت سلسله جلسات تصویرسازی از صدر اسلام (به کانال اولوا العلم در بله: https://ble.ir/ololelm_ir و سایت اولوا العلم: http://ololelm.ir/?cat=311 مراجعه کنید.)
 • ختم قرآن با توجه به مهمترین موضوع در هر سوره
 • ختم بر اساس ثواب قرائت هر سوره

 

تخصص

(علوم اجتماعی و خانواده)

دوره تهلیل و پس از آن

تدبر

تخصص

خروجی تدبر

ختم قرآن

تهلیل
 • رشدشناسی
 • فرآیندشناسی رشد
 


 • تسلط روی سوره تهلیل
 • شامل همه رویکردهای قبل
 • و نحوه خوانش سوره تهلیل در کل قرآن
تدبر در قالب‌های ادبی کلام
 • معناشناسی طیب
 • فرآیندشناسی طیب
 • نظام سازی طیب
شیوه دستیابی به گزاره‌های یقینی
 • حجت
 • حکمت
 • تعقل اجتماعی
شیوه رجوع به کتاب برای دستیابی به علم
 • معناشناسی خیر
 • فرآیندشناسی خیر
 • نظام سازی خیر 
شیوه پیاده سازی قرآن (عمل)
 • معناشناسی حسن
 • فرآیندشناسی حسن
 • نظام سازی حسن
 • تفکر امی
شیوه پیاده سازی قرآن (عملیات سازی)
 • معناشناسی ایمان
 • فرآیندشناسی ایمان
 • نظام سازی ایمان
شیوه پیاده سازی قرآن (عرصه سازی)
 • معناشناسی صدق
 •  فرآیندشناسی صدق
 •  نظام سازی صدق
 • تفکر نفس
شیوه پیاده سازی قرآن (نظام سازی)
 • ساختار وجودی انسان از منظر ذکر
 • ساختار وجودی انسان از منظر عقل

 

تدبر

فوق تخصص (علوم اجتماعی و خانواده)

دوره تکبیر

تدبر در دعا جلسات صحیفه فاطمیه

مجموعه کتب امت (شکل گیری، شکوفایی، رشد)

 

 

۱۴۰۰/۷/۲۱ ،۱۹:۰۴:۰۰ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۴۰۰|