//, فعالیتهای مدرسه علوم اجتماعی/پرده نگارهای کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران»

پرده نگارهای کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران»

یا ربّ

یا فاطمه (س)

 

کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران»

 

تفکر اجتماعی معادل تفکر عینی و یا تفکر ابرار است؛ که به واسطه این نوع تفکر، انسان می‌تواند با دیگران به نحو مطلوب زندگی کند.

در واقع با ساماندهی روابط، توان فردی به توان جمعی تبدیل شده و با شناختی که از بسترهای زندگی اجتماعی به وجود می‌آید، فرد می‌تواند نیازها و مقاصد خود را ساماندهی کرده و علاوه بر افزایش رضایتمندی در زندگی، صحنه‌های زیبا و دوست‌داشتنی بیافریند.

انتظار می‌رود چنین افرادی با عمل خالصانه خود معیارها و راهکارهای تفکر اجتماعی را در عرصه‌های مختلف ارائه داده و قدرت تالیف و مهرورزی را در جامعه بالا ببرند.

 

دریافت فایل های pfd  از پرده نگار های کتاب «تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران»

فصل اول فصل دوم فصل سوم
فصل چهارم فصل پنجم خاتمه کتاب

 

۱۴۰۰/۸/۲۰ ،۱۰:۳۳:۲۷ +۰۰:۰۰آبان ۲۰ام, ۱۴۰۰|