آیین‌نامه تربیت نیرودر حوزه کودک (مبتنی بر سند کودک طیب و نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده)

یا رب

اللّهمّ صلّ علی فاطمه و ابیها و بَعلَها و بَنیها بعدَدِ ما احاطَ بهِ علمُک

 

آیین‌نامه تربیت نیرودر حوزه کودک

(مبتنی بر سند کودک طیب و نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده)

 

تدوین و منتشر شده است.

 

علاقه مندان به فعالیت در حوزه تخصصی خانواده و کودک، می توانند از متن آیین نامه بهره مند شوند:

 

آیین‌نامه تربیت نیرودر حوزه کودک (مبتنی بر سند کودک طیب و نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده)

 

 

نظام‌نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده، در نشانی زیر قایل دریافت است:

نظام‌نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۰۴:۴۴:۲۴ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|