فعالیت های مدرسه علوم اجتماعی

یا رب…

مدرسه علوم اجتماعی از شهریور ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را در ذیل مجموعه مدارس دانشجویی قرآن و عترت آغاز نمود. این مدرسه با غایت شناسایی، پیشگیری و درمان ناهنجاری­های اجتماعی، نخبگان موثر اجتماعی، در سطوح مختلف عملکردی را مخاطب خود در نظر گرفته و بنا بر این هدف، سطوح عملکردی خاصی را برای خود در نظر گرفت.

سطوح عملکردی مدرسه علوم اجتماعی:

 • تمام ارگان­ها، تشکلات، سازمان­هایی که به نحو موثری در ایجاد و یا پیشگیری و درمان ناهنجاری­ها فعالیت اصلی دارند.
 • اساتید تاثیر گذار بر فعالیت­ها و تغییرات اجتماعی
 • دانشجویان نخبه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در سطوح مختلف.
 • کارگزاران فرهنگی در سطوح بالا
 • مدیران و کارمندان ارشد سازمان­های ذی­ربط

از آنجا که مخاطبان این مدرسه سطوح بالای نخبگان موثر اجتماعی است، نوع عملکرد این مدرسه به شرح زیر در نظر گرفته شد و در طی روند مطالعاتی و پژوهشی این اهداف را مد نظر قرار داده است.

نوع عملکرد مدرسه علوم اجتماعی در سطوح مختلف اجتماع:

 • ارائه گارگاه­های تخصصی از موضوعات مقالات تدوین شده توسط اعضای اصلی در گروه­ها و مدارس مختلف مدرسه قرآن و عترت و بررسی بازخورد گروه­های مختلف
 • برگزاری جلسات مختلف با دانشجویان رشته­های مختلف علوم اجتماعی
 • برگزاری روش­های مقدماتی تدبر در دانشکده­های علوم اجتماعی
 • ارتباط با اساتید دست اندرکار در موضوعات اجتماعی
 • شناسایی و ورود به ارگان­ها و سازمان­های ذی­ربط
 • برگزاری همایش تخصصی در دانشکده­های علوم اجتماعی
 • ارتباط با مدیران و کارشناسان مربوط به حوزه اجتماع و فعالی­های اجتماعی در سازمان­ها و ارگان­های مختلف
 • ارتباط با موسسات تخصصی و خصوصی مرتبط با این حوزه

برخی از فعالیت های مدرسه علوم اجتماعی را در فایل زیر می توانید مشاهده نمایید

دریافت جدول فعالیت های مدرسه علوم اجتماعی

۱۳۹۸-۶-۸ ۲۳:۲۷:۲۸ +۰۴:۳۰مرداد ۵ام, ۱۳۹۸|