//, فعالیتهای مدرسه اهل بیت/بروشور معرفی مدارس اهل بیت علیهم السلام، علوم انسانی و علوم اجتماعی

بروشور معرفی مدارس اهل بیت علیهم السلام، علوم انسانی و علوم اجتماعی

یا فاطمه

مجموعه مدارس ۱۴ گانه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران، براساس اصلیترین رسالت انقلاب اسلامی ایران ودر راستای رسالت جهانی دنیای اسلام، مبنی بر پایهگزاری تمدن اسلامی مبتنی بر معارفِ وحیانی در چهار حوزه اصلی ذیل فعالیت های خویش را از سال ۱۳۷۷ در مرکزیت دانشگاه تهران آغاز نمود:

تولید علم قرآنی در حوزههای مختلف از سطح بنیادی تا مهارتی به همراه تدوین اسناد راهبردی در حوزههای مختلف

تربیت نیروهای پژوهشی، آموزشی و اجرایی متخصص قرآنی جهت عملیاتی نمودن اسناد تولید شده

تشکیل ساختارهای خانوادگی جهت بسط و گسترش نیروهای تربیت شده و شبکه  سازی در نقاط مختلف جهان طراحی و عملیاتی نمودن ساختارهای تبلیغی جهت فرهنگسازی عمومی در کل جهان مبتنی بر معارف قرآن و روایات

مدلسازی محورهای فوق الذکر در قالبهای عینی جهت نظامسازی این جریان و پیاده سازی در سطح کلان مجموعه مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران، با نظامنامه ای معین

تا کنون بیش از ۴۰۰۰ دانشجو و دانش پژوه را در دوره های مختلف آموزشی خویش تحت پوشش قرار داده و اکنون ماحصل کادرسازی تخصصی آن، پرورش بیش از ۱۵۰ نفر مربی ویژه، پژوهشگر سطح یک و نیروهای عملیاتی مجهز به معارف قرآنی به صورت روشمند بوده که هر یک اکنون منشاء شکل گیری جریان ویژه ای متناظر با کارکردها و رسالتهای مدنظر در سطح ملی و بین المللی می باشند.

از مجموعه مدارس ۱۴ گانه، سه مدرسه با عناوین؛ “مدرسه علوم انسانی” ، “مدرسه علوم اجتماعی” ، “مدرسه اهل بیت علیهم السلام” به صورت ویژه عهده دار تولید علم تخصصی قرآنی و تربیت نیروی متخصص در موضوعات فوق الذکر می باشد….

دریافت بروشور معرفی مدارس سه گانه

۱۳۹۸-۶-۳۰ ۱۸:۱۰:۱۸ +۰۴:۳۰مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۸|