///دوره تدبر در قرآن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره تدبر در قرآن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شروع ثبت نام دوره جدید کلاس مقدمات تدبر در قرآن

با حضور استاد رضازاده

یکشنبه ها ساعت ۱۶

دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی

شروع دوره از ۱۲ آبان ماه

جهت ثبت نام به شناسه https://ble.im/zkh6060 در پیامرسان بله مراجعه کنید.

۱۳۹۸-۸-۵ ۰۸:۲۰:۲۷ +۰۳:۳۰آبان ۵ام, ۱۳۹۸|