/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸

اختلال شناسی مبتنی بر قرآن (آسیب شناسی روانی) ؛ رساله دکتری خانم ریحانه فیاض (جلسه ۲۶)

در این جلسه به اختلال “خطوه” از سری اختلال‌هایی که شیطان در ساختار انسان ایجاد می‌کند، اشاره شد.
این اختلال بر فکر، عقل و علم  و باور انسان تاثیر می گذارد و حوزه تاثیرش از ایجاد اختلال در رفتارهای انسان شروع می‌شود.

 

دریافت صوت جلسه

 

۱۳۹۸-۹-۲۰ ۰۰:۲۲:۳۶ +۰۳:۳۰آذر ۲۰ام, ۱۳۹۸|