/, فعالیتها و اخبار مدرسه تبلیغ/جلسات احیاء قرآنی: برنامه ماهانه سحرهای جمعه جمع برادران متدبر مساجد تهران

جلسات احیاء قرآنی: برنامه ماهانه سحرهای جمعه جمع برادران متدبر مساجد تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه اول – ۹۸۱۰۲۶


این جلسه شامل  سه بخش است زیر است و برای دریافت فایل روی هر بخش کلیک کنید:

دریافت پاور پوینت جلسه اول

دریافت متن بخش اول

دریافت صوت بخش اول

 

دریافت متن بخش دوم

دریافت صوت بخش دوم

 

دریافت متن بخش سوم

دریافت صوت بخش سوم

 

 

 

 

جلسه دوم – ۹۸۱۱۲۵

این صفحه بطور ماهانه براساس اطلاعات آخرین جلسه احیای قرآنی به روزرسانی می‌شود.

 

دریافت صوت بخش اول

 

دریافت صوت بخش دوم

 

دریافت صوت بخش سوم 

 

دریافت صوت بخش چهارم

۱۳۹۸-۱۱-۲۹ ۱۶:۱۱:۲۱ +۰۳:۳۰بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۸|