آثار مدرسه اهل بیت(ع)۱۳۹۸-۶-۱۳ ۱۷:۳۴:۵۱ +۰۴:۳۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع) / آثار مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع)

طرح درس کنترل خشم در نوجوانان

یا محسن بحق الحسن شناخت اقتضائات و ویژگی‌های نوجوانان و شناسایی عوامل ایجاد خشم در آنان می‌تواند والدین و مربیان ...
ادامه ...

نماهنگ معرفی بسته محتوایی خانواده (همایش خانواده)

یا فاطمه ... برای ورود به هر حریمی اذن لازم است. برای آنکه حرمت آن حریم شکسته نشود باید قوانین ...
ادامه ...

طرح درس همکلامی (پاورپوینت)

در یک گفتگو مطلبی از یک نفر به فرد دیگر منتقل می‌شود و در مقابل پاسخی دریافت می‌شود. تکلم همین ...
ادامه ...

بروشور معرفی دوره های رشد

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش.ﮐﻠﯽ ﺣﺮﻓﺎی ﺧﻮب ﺑﺮات دارم. از ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺷﺪ و دوره ﻫﺎی آن. ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮدت را ...
ادامه ...

طرح درس شاد زیستن (پاورپوینت)

شادکامی حقیقی به چه معناست و چه ساختاری دارد؟ آیا می توان انواع شادکامی را از یکدیگر تفکیک کرد؟ آیا ...
ادامه ...

مهارت کنترل خشم در نوجوانان (می خواهم کمتر عصبانی شوم)

یا محسن بحق الحسن بچه ها می دونید هر موجود زنده وقتی که براش مشکلی پیش میاد یا خودش رو ...
ادامه ...

بایدها و نبایدهایی برای ارتباط با نوجوانان مبتنی بر رویکرد خیرگزینی

یا محسن بحق الحسن پس از فعال شدن نطق و کلام در کودک و شکوفایی توان بازگو کردن خواسته ها ...
ادامه ...

لجبازی در نوجوان و نحوه مواجهه والدین با آن

یا محسن بحق الحسن لجبازی حالتی است که فرد بر روی حرف یا رفتار خود پافشاری و با دیگران مخالفت ...
ادامه ...

پاورپوینت فرآیندشناسی طیب

یا فاطمه... طیب به عنوان »قابلیتی همراستا با فطرت و مطلوب با حقیقت« معرفی گردیده است. بر این اساس میتوان ...
ادامه ...

پاورپوینت نقش اجتماعی زنان از منظر قرآن (حرث)

یا فاطمه وظیفه اجتماعی زنان جامعه ایجاد زمینه برای قیام در جامعه استکه وظایفی را برای خود آنها و به ...
ادامه ...