///روضه خانگی- استاد اخوت- شبهای دهه اول محرم ۱۴۴۲ با موضوع «چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟»

روضه خانگی- استاد اخوت- شبهای دهه اول محرم ۱۴۴۲ با موضوع «چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟»

 

روضه اول-

  شب دوممحرم –

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

 

 

روضه دوم

شب سوم محرم-

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: زندگی جهادی در نظام ولایی همراه با برنامه ریزی

 

 

روضه سوم

شب چهارم محرم-

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: دوری و ترک عادت ها؛ با مصداق ازدواج های جهادی

 

 

روضه چهارم

شب پنجم محرم-

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: هویت جمعی

 

 

 

روضه پنجم

شب ششم محرم-

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: دوری از تشابه به کفّار در باور، گفتار و رفتار

 

 

روضه شب هفتم-

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: اهمیت دیده شدن نزد خدا، نه نزد مردم؛ اخلاص و دوری از ریا

 

 

روضه شب هشتم-

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: توجه به ذره های خیر و شر در زندگی

 

روضه شب نهم:

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: صفت سازی در انسان

 

روضه شب دهم:

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: توجه به گزاره های عقلی و یقینی

 

روضه شب یازدهم:

موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟

ریزموضوع: توجه خاص به توحید و خشیت قلب برای شناخت امام

۱۳۹۹/۶/۱۷ ،۰۲:۲۱:۴۲ +۰۰:۰۰شهریور ۷ام, ۱۳۹۹|