تجمیع شمارگان گاهنامه کساء

یا رب

یا فاطمه

مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیه السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این دو مدرسه اقدام به انتشار گاهنامه ای تحت عنوان گاهنامه کساء نموده اند .

تمامی شمارگان گاهنامه کساء از پیوندهای زیر قابل دریافت هستند:

دریافت گاهنامه کساء شماره اول

دریافت گاهنامه کساء شماره دوم

دریافت گاهنامه کساء شماره سوم

دریافت گاهنامه کساء شماره چهارم

دریافت گاهنامه کساء شماره پنجم

دریافت گاهنامه کساء شماره ششم

دریافت گاهنامه کساء – شماره هفتم

دریافت گاهنامه کساء شماره هشتم

دریافت گاهنامه کساء شماره نهم

دریافت گاهنامه کساء شماره دهم

دریافت گاهنامه کساء شماره یازدهم

دریافت گاهنامه کساء شماره دوازدهم

دریافت گاهنامه کساء شماره سیزدهم

۱۴۰۰/۱۰/۱ ،۱۳:۵۲:۱۱ +۰۰:۰۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۹|