/مدرسه اهل بیت

شهریور ۱۴۰۰

گزارش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام در شش ماهه دوم 1399

۱۴۰۰/۶/۱۷ ،۱۲:۰۶:۱۸ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۴۰۰|

سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین مدرسه علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

۱۴۰۰/۶/۲۵ ،۱۲:۳۵:۴۷ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۴۰۰|

ثبت نام میزبانان حضوری و مجازی بیست و پنجمین دوره بیوت نورانی

۱۴۰۰/۶/۱۷ ،۰۴:۳۱:۴۸ +۰۰:۰۰شهریور ۱۶ام, ۱۴۰۰|

ثبت نام مربیان حضوری و مجازی بیست و پنجمین دوره بیوت نورانی

۱۴۰۰/۶/۱۷ ،۰۴:۴۰:۰۷ +۰۰:۰۰شهریور ۱۶ام, ۱۴۰۰|

مرداد ۱۴۰۰

تیر ۱۴۰۰

هفتمین دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی: ثبت نام در حوزه تخصصی علوم اجتماعی و خانواده

۱۴۰۰/۳/۳۰ ،۱۰:۰۰:۴۵ +۰۰:۰۰خرداد ۲۹ام, ۱۴۰۰|

ثبت نام در دوره خانه ای متصل به خانه ی رسول (مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام)

۱۴۰۰/۳/۳۰ ،۱۰:۰۰:۳۹ +۰۰:۰۰خرداد ۲۹ام, ۱۴۰۰|