/مدرسه اهل بیت

مهر ۱۳۹۹

ثبت نام تدبر در قرآن و حوزه تخصصی علوم اجتماعی، علوم انسانی و خانواده (دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی)

۱۳۹۹-۷-۸ ۲۲:۴۹:۴۳ +۰۳:۳۰مهر ۲ام, ۱۳۹۹|

محصولات همایش کرونا، بهانه ای برای آموزش سالم در خانواده و اجتماع با محوریت قرآن و روایات

۱۳۹۹-۶-۲۳ ۱۳:۳۵:۲۵ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

ثبت نام آموزش سالم؛ بایسته های مسائل جنسی در خانواده و اجتماع

۱۳۹۹-۶-۱۶ ۲۱:۰۳:۱۵ +۰۴:۳۰شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۹|

شهریور ۱۳۹۹

لزوم سلامت مادران در تربیت، نقش آن در عرصه خانواده و اجتماع

۱۳۹۹-۶-۷ ۱۳:۲۶:۵۱ +۰۴:۳۰شهریور ۴ام, ۱۳۹۹|

سلسله کارگاههای کرونا ؛ بهانه ای برای آموزش سالم در خانواده و اجتماع بر اساس قرآن و روایت

۱۳۹۹-۵-۲۶ ۱۸:۱۷:۵۰ +۰۴:۳۰مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۹|