/مدرسه اهل بیت

فروردین ۱۴۰۰

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های تدبر در مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

۱۴۰۰/۱/۲۶ ،۱۲:۵۵:۴۶ +۰۰:۰۰فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۰|

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های رشد تفکر اجتماعی با محوریت خانواده (مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام)

۱۴۰۰/۱/۲۶ ،۱۸:۳۳:۲۶ +۰۰:۰۰فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۰|

ثبت نام دوره تربیت مربی حوزه خانواده با محوریت سوره مبارکه نور (به صورت مجازی و حضوری)

۱۴۰۰/۱/۲۵ ،۱۹:۰۰:۴۳ +۰۰:۰۰فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۰|

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره تدبری قرآن به قرآن (به صورت مجازی)

۱۴۰۰/۱/۲۳ ،۱۲:۱۴:۵۳ +۰۰:۰۰فروردین ۲۳ام, ۱۴۰۰|

ثبت نام مربیانِ حضوری و مجازی در طرح رمضانی بیوت نورانی

۱۴۰۰/۱/۲۳ ،۱۰:۳۶:۴۴ +۰۰:۰۰فروردین ۱۶ام, ۱۴۰۰|

ثبت نام میزبانان حضوری و مجازی در طرح رمضانی بیوت نورانی

۱۴۰۰/۱/۲۳ ،۱۰:۱۴:۱۶ +۰۰:۰۰فروردین ۱۶ام, ۱۴۰۰|

اسفند ۱۳۹۹

اسفند ۱۳۹۹