/مدرسه اهل بیت

بهمن ۱۴۰۱

دی ۱۴۰۱

آذر ۱۴۰۱

کارگاه رضایتمندی در زندگی در دانشگاه الزهرا

۱۴۰۱/۹/۷ ،۱۵:۵۹:۲۸ +۰۰:۰۰آذر ۶ام, ۱۴۰۱|

نشریه خانوادگانه ویژه دانشجویان؛ شماره اول

۱۴۰۱/۸/۲۸ ،۰۶:۱۳:۴۱ +۰۰:۰۰آبان ۲۷ام, ۱۴۰۱|

تولیدات نکات کاربردی خانوادگانه، تربیت و ارتباط مؤثر

۱۴۰۱/۸/۲۳ ،۲۱:۱۳:۲۶ +۰۰:۰۰آبان ۲۲ام, ۱۴۰۱|

کارگاه‌های خانوادگانه؛ کارگاه دوم: رضایتمندی در زندگی

۱۴۰۱/۸/۲۹ ،۱۶:۴۵:۵۱ +۰۰:۰۰آبان ۲۰ام, ۱۴۰۱|

آبان ۱۴۰۱