ارتباط با یاوران مدارس

لطفا از جدول زیر مدرسه مورد نظر یا حوزه تخصصی خود را انتخاب کنید.

 

مدرسه مجازی مدرسه علوم اجتماعی مدرسه علوم پایه و مهندسی مدرسه زبان های خارجی
مدرسه اهل بیت (خانواده)
مدرسه تخصصی تدبر مدرسه طب مدرسه تزکیه و تعلیم
مدرسه حمد (هنر و ادبیات)
مدرسه دانش آموزی مدرسه سفیران قرآن مدرسه خبر و رسانه
مدرسه علوم انسانی مدرسه تبلیغ مدرسه قدر (حفظ تدبری)
مدرسه دعا و فقه حکومتی
فهرست کارگروه های مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع)

 

 

اگر مرجع پاسخگویی به سوالات خود پیدا نکردید، با یاور مجمع مدارس ارتباط برقرار نمایند.

ارتباط با یاور مجمع مدارس: خانم شهیدزاده

Ble.ir/Shahidzadenoor

زمان پاسخگویی: همه روزهای هفته

۰۹۳۵۵۰۸۳۰۴۸

 

 

مدرسه مجازی

کارگروه آموزش مجازی

ارتباط با یاور مدرسه: آقای یوشی

Ble.ir/Alirezayoushi

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷

۰۹۱۲۲۴۷۰۹۸۸

 

 

مدرسه دانشجویی علوم اجتماعی

ارتباط با یاور مدرسه: خانم طباطبایی

Ble.ir/aTabatabaei

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۵

 

 

مدرسه دانشجویی علوم پایه و مهندسی

بخش عملیات – بخش آموزش – بخش پژوهش

ارتباط با یاور مدرسه: خانم اسدی

Ble.ir/Asadi36

زمان پاسخگویی: روزهای فرد از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۱۸

۰۹۳۷۵۲۲۵۶۷۷

 

 

مدرسه دانشجویی زبان های خارجی

کارگروه آموزش زبان از منظر توحیدی – کارگروه تهیه کتابچه سوره – کارگروه ترجمه – کارگروه آموزش تدبر به زبان های خارجی

ارتباط با یاور مدرسه: خانم حسنی

Ble.ir/h_Hasani2

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۸

۰۹۲۲۷۰۱۵۹۵۳

 

 

مدرسه اهل بیت علیهم السلام – خانواده

کارگروه خانواده – کارگروه کودک – کارگروه جوان – کارگروه بیوت نورانی – کارگروه پیوند توحیدی – کارگروه نوجوان

ارتباط با یاور مدرسه: خانم طباطبایی

Ble.ir/aTabatabaei

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۵

 

 

مدرسه دانشجویی عمومی و تخصصی تدبر

کارگروه دوره عمومی – کارگروه دوره تخصصی – کارگروه دوره تهلیل – کارگروه آموزش و تولیدات مجازی

ارتباط با یاور مدرسه – واحد خواهران: خانم ترابی

Ble.ir/hd_Torabi

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷   ۰۲۱۶۶۹۸۸۷۹۰

ارتباط با یاور مدرسه – واحد برادران: آقای الهی

Ble.ir/AhmadrezaElahie

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷

۰۹۱۰۲۰۱۹۹۵۹

 

 

مدرسه دانشجویی طب

کارگروه نسل توحیدی – کارگروه آموزش تدبر – کارگروه داروسازی – کارگروه بین الملل – کارگروه خانواده – کارگروه پژوهشی

شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران – شعبه دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران – شعبه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

شعبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شعبه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – شعبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ارتباط با یاور مدرسه: خانم مظفری

Ble.ir/Mozafarinoor

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰

۰۹۳۸۳۴۱۰۸۴۲

 

 

مدرسه تزکیه و تعلیم

کارگروه پیش دبستان – کارگروه دبستان – کارگروه دبیرستان – کارگروه نماز – گروه تولید محتوای متنی – گروه ارتباط با دانشگاه – گروه رسانه

ارتباط با یاور مدرسه: خانم گلزار

Ble.ir/m_Golzar

زمان پاسخگویی: روزهای زوج از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲

۰۹۰۱۲۵۲۲۹۱۶

 

 

مدرسه دانش آموزی

کارگروه رهبرنوجوان (پژوهش و تولید محتوا) – کارگروه حفظ ویژه نوجوانان – کارگروه آموزشی مربیان تربیتی نوجوانان – کارگروه تفکر و برنامه نویسی رایانه – کارگروه پرورش تفکر نوجوانان

ارتباط با یاور مدرسه – واحد خواهران: خانم صالح پور
Ble.ir/s110135زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ 

ارتباط با یاور مدرسه – واحد برادران: آقای کسایی

Ble.ir/Hanif313

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷

۰۹۹۰۱۶۴۹۵۶۵

 

 

مدرسه دانشجویی حمد – هنر و ادبیات

کارگروه داستان – کارگروه هنرهای تجسمی – کارگروه یادداشت های ادبی – کارگروه شعر و سرود

ارتباط با یاور مدرسه: خانم میرزایی

Ble.ir/z_Mirzaee

زمان پاسخگویی: روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه؛ از ساعت ۹ تا ۱۹

۰۹۱۲۸۰۴۳۵۴۸

 

 

مدرسه دانشجویی سفیران قرآن

کارگروه دانشجو – کارگروه اساتید – کارگروه فعالین فرهنگی و دانشجویی – کارگروه عملیات مشترک

ارتباط با یاور مدرسه: خانم زمانی

Ble.ir/yafatemezahraa

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۷

۰۹۳۶۲۷۵۶۳۶۸

 

 

مدرسه دانشجویی خبر و رسانه

کارگروه آموزش – کارگروه مستندسازی – کارگروه خبر و اطلاع رسانی – کارگروه تولید محصولات فرهنگی – کارگروه تولید و انتشار تولیدات رسانه ای

ارتباط با یاور مدرسه: آقای شریفانی

Ble.ir/Sharifani

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷

۰۹۱۹۲۰۰۲۰۰۱

 

 

مدرسه دانشجویی علوم انسانی

کارگروه روانشناسی – کارگروه رشد – کارگروه برنامه ریزی – کارگروه شاکله – کارگروه تفکر

ارتباط با یاور مدرسه: خانم خراسانی

Ble.ir/zKhorasani

زمان پاسخگویی: شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲

۰۹۱۹۴۸۴۲۱۱۹

 

 

مدرسه تبلیغ و جهاد

کارگروه‌ مساجد برادران – کارگروه‌ مساجد خواهران – کارگروه‌ عملیات غدیر – کارگروه میعادگاه های کتاب

کارگروه تولید بازی – کارگروه نمایشگاه‌ها – کارگروه دانشگاه‌ها – کارگروه محرومیت زدایی – واحد انتشارات – دفتر ارتباطات

ارتباط با یاور مدرسه: خانم آمره
Ble.ir/Nasheratزمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷۰۹۱۰۲۴۸۰۲۴۷

 

 

مدرسه قدر – حفظ تدبری

کارگروه تدبر – کارگروه حفظ بزرگسال – کارگروه حفظ کودک – کارگروه حفظ در دبستان – کارگروه حفظ در دبیرستان

ارتباط با یاور مدرسه: خانم صفافر

Ble.ir/khanom_mohandes

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷

۰۹۰۳۱۶۴۷۶۳۶

 

 

مدرسه دعا و فقه حکومتی

کارگروه مدیریت و برنامه ریزی – کارگروه تدبر در هستی – کارگروه رهبر نوجوان – کارگروه شهرسازی – کارگروه عملیات تدبر – کارگروه پیاده سازی تدبر – کارگروه دعا

ارتباط با یاور مدرسه: آقای مستشرق

Ble.ir/Mohamost

زمان پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷

۰۹۱۲۵۸۰۹۲۶۶

 

فهرست کارگروه های مجمع مدارس

 

۱٫      کارگروه آموزش مجازی (مدرسه مجازی)
۲٫      کارگروه آموزش زبان از منظر توحیدی (مدرسه زبان های خارجی)
۳٫      کارگروه تهیه کتابچه سوره (مدرسه زبان های خارجی)
۴٫      کارگروه ترجمه (مدرسه زبان های خارجی)
۵٫      کارگروه آموزش تدبر به زبان های خارجی (مدرسه زبان های خارجی)
۶٫      کارگروه خانواده (مدرسه اهل بیت)
۷٫      کارگروه کودک (مدرسه اهل بیت)
۸٫      کارگروه جوان (مدرسه اهل بیت)
۹٫      کارگروه بیوت نورانی (مدرسه اهل بیت)
۱۰٫   کارگروه پیوند توحیدی (مدرسه اهل بیت)
۱۱٫   کارگروه نوجوان (مدرسه اهل بیت)
۱۲٫   کارگروه دوره عمومی (مدرسه تخصصی تدبر)
۱۳٫   کارگروه دوره تخصصی (مدرسه تخصصی تدبر)
۱۴٫   کارگروه دوره تهلیل (مدرسه تخصصی تدبر)
۱۵٫   کارگروه آموزش و تولیدات مجازی (مدرسه تخصصی تدبر)
۱۶٫   کارگروه نسل توحیدی (مدرسه طب)
۱۷٫   کارگروه آموزش تدبر (مدرسه طب)
۱۸٫   کارگروه داروسازی (مدرسه طب)
۱۹٫   کارگروه بین الملل (مدرسه طب)
۲۰٫   کارگروه خانواده (مدرسه طب)
۲۱٫   کارگروه پژوهشی (مدرسه طب)
۲۲٫   کارگروه پیش دبستان (مدرسه تزکیه و تعلیم)
۲۳٫   کارگروه دبستان (مدرسه تزکیه و تعلیم)
۲۴٫   کارگروه دبیرستان (مدرسه تزکیه و تعلیم)
۲۵٫   کارگروه نماز (مدرسه تزکیه و تعلیم)
۲۶٫   گروه تولید محتوای متنی (مدرسه تزکیه و تعلیم)
۲۷٫   گروه ارتباط با دانشگاه (مدرسه تزکیه و تعلیم)
۲۸٫   گروه رسانه (مدرسه تزکیه و تعلیم)
۲۹٫  کارگروه رهبرنوجوان – پژوهش و تولید محتوا (مدرسه دانش آموزی)
۳۰٫   کارگروه حفظ ویژه نوجوانان (مدرسه دانش آموزی)
۳۱٫   کارگروه آموزشی مربیان تربیتی نوجوانان (مدرسه دانش آموزی)
۳۲٫   کارگروه تفکر و برنامه نویسی رایانه (مدرسه دانش آموزی)
۳۳٫   کارگروه پرورش تفکر نوجوانان (مدرسه دانش آموزی)
۳۴٫   کارگروه داستان (مدرسه حمد)
۳۵٫   کارگروه هنرهای تجسمی (مدرسه حمد)
۳۶٫   کارگروه یادداشت های ادبی (مدرسه حمد)
۳۷٫   کارگروه شعر و سرود (مدرسه حمد)
۳۸٫   کارگروه دانشجو (مدرسه سفیران قرآن)
۳۹٫   کارگروه اساتید (مدرسه سفیران قرآن)
۴۰٫   کارگروه فعالین فرهنگی و دانشجویی (مدرسه سفیران قرآن)
۴۱٫   کارگروه عملیات مشترک (مدرسه سفیران قرآن)
۴۲٫   کارگروه آموزش (مدرسه خبر و رسانه)
۴۳٫   کارگروه مستندسازی (مدرسه خبر و رسانه)
۴۴٫   کارگروه خبر و اطلاع رسانی (مدرسه خبر و رسانه)
۴۵٫   کارگروه تولید محصولات فرهنگی (مدرسه خبر و رسانه)
۴۶٫   کارگروه تولید و انتشار تولیدات رسانه ای (مدرسه خبر و رسانه)
۴۷٫   کارگروه روانشناسی (مدرسه علوم انسانی)
۴۸٫   کارگروه رشد (مدرسه علوم انسانی)
۴۹٫   کارگروه برنامه ریزی (مدرسه علوم انسانی)
۵۰٫   کارگروه شاکله (مدرسه علوم انسانی)
۵۱٫   کارگروه تفکر (مدرسه علوم انسانی)
۵۲٫   کارگروه‌ مساجد برادران (مدرسه تبلیغ)
۵۳٫   کارگروه‌ مساجد خواهران (مدرسه تبلیغ)
۵۴٫   کارگروه‌ عملیات غدیر (مدرسه تبلیغ)
۵۵٫   کارگروه میعادگاه های کتاب (مدرسه تبلیغ)
۵۶٫   کارگروه تولید بازی (مدرسه تبلیغ)
۵۷٫   کارگروه نمایشگاه‌ها (مدرسه تبلیغ)
۵۸٫   کارگروه دانشگاه‌ها (مدرسه تبلیغ)
۵۹٫   کارگروه محرومیت زدایی (مدرسه تبلیغ)
۶۰٫   کارگروه تدبر (مدرسه قدر)
۶۱٫   کارگروه حفظ بزرگسال (مدرسه قدر)
۶۲٫   کارگروه حفظ کودک (مدرسه قدر)
۶۳٫   کارگروه حفظ در دبستان (مدرسه قدر)
۶۴٫   کارگروه حفظ در دبیرستان (مدرسه قدر)
۶۵٫   کارگروه مدیریت و برنامه ریزی (مدرسه دعا)
۶۶٫   کارگروه تدبر در هستی (مدرسه دعا)
۶۷٫   کارگروه رهبر نوجوان (مدرسه دعا)
۶۸٫   کارگروه شهرسازی (مدرسه دعا)
۶۹٫   کارگروه عملیات تدبر (مدرسه دعا)
۷۰٫   کارگروه پیاده سازی تدبر (مدرسه دعا)
۷۱٫   کارگروه دعا (مدرسه دعا)

 

۱۴۰۰/۵/۴ ،۱۵:۰۸:۵۹ +۰۰:۰۰مهر ۱۹ام, ۱۳۹۹|