/, کاشف/نشریه کاشف ۲۵۷، ویژه‌نامه طرح مقابله با ویروس کرونا بر اساس سوره مبارکه انفال

نشریه کاشف ۲۵۷، ویژه‌نامه طرح مقابله با ویروس کرونا بر اساس سوره مبارکه انفال

انتشار شنبه، ۹ فروردین ۹۹

 

نشریه الکترونیکی کاشف؛ شماره ٢۵٧

ویژه‌نامه ایجاد استحکام درونی در جامعه در مقابله با بحران ویروس کرونا

بر اساس سوره مبارکه أنفال

با مقدمه استاد احمدرضا اخوت

همراه با تببین گام های تدوین طرح های عملیاتی برگرفته از کتاب “شیوه دستیابی به گزاره های یقینی” (جلد ١٢ روشهای تدبر در قرآن)

و مشتمل بر ١۴ طرح عملیاتی به قلم متدبرین دوره برهان

در ١۵٠ صفحه تقدیم می شود.

در توزیع این ویژه نامه به دیگران، کوشا باشیم… رسانه، شمایید.

 

دریافت سند نشریه کاشف شماره ۲۵۷

۱۳۹۹/۴/۱ ،۰۸:۱۸:۱۳ +۰۰:۰۰فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۹|