شهریور ۱۳۹۹

نشریه کاشف شماره ٢۵٩ ( ویژه نامه- اصول آموزش در بستر مجازی)

۱۳۹۹-۶-۱۸ ۱۴:۳۹:۱۳ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٨ ( ویژه نامه – گزارش دوره های آموزش مجازی فشرده روشهای تدبر در قرآن )

۱۳۹۹-۶-۱۸ ۱۴:۳۹:۲۷ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

فروردین ۱۳۹۹

آذر ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

نشریه کاشف شماره ۲۵۲، ویژه‌نامه عملیات‌های تدبری در دانشگاه تهران

۱۳۹۸-۵-۱۰ ۱۶:۵۲:۲۷ +۰۴:۳۰تیر ۱۸ام, ۱۳۹۸|

نشریه کاشف شماره ۲۵۰، ویژه‌نامه اعلام برنامه کارگروه‌های مجمع مدارس در سال ۹۸

۱۳۹۸-۴-۲۲ ۰۷:۰۰:۱۳ +۰۴:۳۰تیر ۱۸ام, ۱۳۹۸|