خرداد ۱۴۰۰

شهریور ۱۳۹۹

نشریه کاشف شماره ٢۵٩ ( ویژه نامه- اصول آموزش در بستر مجازی)

۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ،۱۲:۰۷:۰۴ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

نشریه کاشف شماره ٢۵٨ ( ویژه نامه – گزارش دوره های آموزش مجازی فشرده روشهای تدبر در قرآن )

۱۳۹۹/۶/۱۸ ،۱۰:۰۹:۲۷ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|

فروردین ۱۳۹۹

آذر ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

مرداد ۱۳۹۸

نشریه کاشف شماره ۲۵۲، ویژه‌نامه عملیات‌های تدبری در دانشگاه تهران

۱۳۹۸/۵/۱۰ ،۱۲:۲۲:۲۷ +۰۰:۰۰تیر ۱۸ام, ۱۳۹۸|