کارگروه شاکله۱۳۹۸/۱۱/۹ ،۱۶:۴۸:۱۵ +۰۰:۰۰
قبلی
بعدی
Slider

در این کارگروه افراد علاقه‌مند به شناخت شخصیت و فرایند شکل‌گیری آن تلاش می کنند پژوهش‌هایی را در قرآن حول این موضوعات انجام دهند.

موضوعات مرتبط با این گروه شناخت انواع صفات و شکل‌گیری آنها در انسان، نحوه شکل‌گیری انواع تیپ‌های شخصیتی، احصاء انواع مدل‌های شخصیتی فردی و اجتماعی و همچنین نحوه شناسایی استعدادهای انسان در شاکله هر شخصی می باشد.

پژوهشگران این گروه پس از سیر مطالعاتی این موضوعات به شناسایی خلأهای پژوهشی این حوزه در قرآن پرداخته و با استمرار و مداومت سعی می کنند این خلأها را در قالب پژوهش و آموزش آن در ساختارهای آموزشی مرتبط از جمله مهدهای کودک و مدارس پوشش دهند و مسیرهایی را در جهت هدایت گروه هدف به شناسایی و استفاده از توان‌های ویژه انسان‌ها باز کنند.

رسالت این کارگروه اشراف به موضوعات مربوط به شخصیت و استعداد در قرآن و ورود به فعالیت های آموزشی یا پژوهشی در این حوزه ها و در نهایت  ورود به ساختارهای علمی و آموزشی جامعه جهت اصلاح زیرساخت‌ها است.

بیشتر

شاکله-همایش لباس-هفتم خرداد ۹۸

شاکله هر انسانی علاوه بر توجه نفس خود فرد بر ویژگی هایش، وجهه بیرونی او را نیز در تعاملاتش تعیین ...
ادامه ...
Slider