شاکله-همایش لباس-هفتم خرداد ۹۸

شاکله هر انسانی علاوه بر توجه نفس خود فرد بر ویژگی هایش، وجهه بیرونی او را نیز در تعاملاتش تعیین می کند. از این حیث می تواند برای هر نفسی به عنوان لباسی متشکل از صفات مختلف و متنوع به حساب آید که قابلیت ارتقا و مزین شدن نیز دارد. لباس هر فردی می تواند تا حدودی نشان دهنده شخصیت درونی او باشد لذا هر چقدر که انسان روی ارتقای صفاتش برنامه ریزی و تلاش کند لباس نفسش زیبا و شکیل تر خواهد شد. پرسشنامه صفت، لباس نفس متشکل از دو دسته سوال به شرح زیر می باشد:
دسته اول: پرسشنامه صلات
در هر انسانی ۳ صفت پایه وجود دارد که پایه ای ترین آنها در قرآن، هلع معرفی شده است. هلع صفت نماینده و نشان دهنده رغبت ها در انسان است. در سوره معارج کسانی که صفت هلع را در خود ارتقا داده اند، با عنوان مصلین معرفی شده و به دنبال آن صفات نشانه ای دیگری نیز برای ایشان ذکر شده است.
هر فرد با سنجش میزان رشد این صفات در خود، می تواند برای ارتقای خود به سمت وضعیت مطلوب تر برنامه ریزی و تلاش کند.

دسته دوم: پرسش نامه شاکله رسول
رسول اسوه ای حسنه برای همه ماست و نزدیکی به او از بزرگترین آرزوهای هر انسان آزاده ای است. شاکله (شخصیت) رسول وضعیت مطلوب در صفات انسان را معرفی می کند. در این پرسشنامه تلاش شده است تا صفات شاخص رسول در عباراتی ذکر شود و بدین ترتیب علم ما از بهره مندی یا دوری از این صفات ما را به شدت نزدیکی یا دوری از رسول واقف کرده و انگیزه ای باشد برای حرکت به سوی این اسوه حسنه.

 

دریافت پرسشنامه خودشناسی

دریافت پاورپوینت صفت لباس نفس

۱۳۹۸/۴/۲۸ ،۱۸:۵۵:۵۸ +۰۰:۰۰تیر ۲۸ام, ۱۳۹۸|