نشریه کاشف 266، ویژه نامه دوم تدبر

انتشار 28 آبان 1401

 

? نشریه کاشف شماره ٢۶۶
? ویژه نامه دوم تدبر

? تأمل در روش های تدبر
? گزارش عملکرد کارگروه روش های تفکر در قرآن

? تدبر به وسعت شهرها
? گزارش عملکرد میعادگاه تاکستان

? تدبر و تخصص
? گزارش برگزاری دوره های تدبر در مدرسه علوم انسانی

? پیشخوان

 

دریافت فایل نشریه 

۱۴۰۱/۹/۲۶ ،۰۷:۱۲:۴۲ +۰۰:۰۰آذر ۱۳ام, ۱۴۰۱|