نشریه کاشف 267، ویژه نامه سوم تدبر

انتشار 5 آذر 1401

 

? نشریه کاشف شماره ٢۶٧
? ویژه نامه سوم تدبر

? تأمل در روش های تدبر
? گزارش عملکرد کارگروه روش های تدبر کلمه ای

? تدبر به وسعت شهرها
? گزارش عملکرد میعادگاه زنجان

? تدبر و تخصص
? گزارش برگزاری دوره های تدبر در مدرسه علوم پایه (اسماء الحسنی)

? تدبر به وسعت جامعه
? گزارش عملکرد کارگروه تدبر شهید شریف واقفی در دانشگاه شریف

 

دریافت فایل نشریه

 

۱۴۰۱/۹/۲۶ ،۰۷:۱۲:۵۴ +۰۰:۰۰آذر ۱۳ام, ۱۴۰۱|