/, کاشف/نشریه کاشف شماره ۲۵۴، ویژه‌نامه داستانهای مسجد

نشریه کاشف شماره ۲۵۴، ویژه‌نامه داستانهای مسجد

انتشار  ۴ مردادماه ۹۸٫

 

در رسانه مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران بخوانید:
نشریه کاشف شماره ٢۵۴

ویژه‌نامه داستانهای مسجد

١١ داستان با محوریت مسجد بخوانید!
به قلم اعضای کارگروه داستان نویسی، مدرسه حمد (به مناسبت همایش مسجد، تیرماه ٩٨).

به دلیل حجم صفحات، این نشریه تنها به صورت الکترونیکی منتشر میشود و چاپ کاغذی ندارد.

 

دریافت فایل نشریه.

۱۳۹۸/۵/۱۰ ،۱۲:۲۰:۲۸ +۰۰:۰۰مرداد ۴ام, ۱۳۹۸|