//فهرست سایت ها، کانال ها و گروه های مجمع مدارس

فهرست سایت ها، کانال ها و گروه های مجمع مدارس

لطفا از فهرست زیر مدرسه مورد نظر یا بخش تخصصی خود را انتخاب کنید.

فهرست سایت های رسمی

✅ فهرست کانال های رسمی

مدرسه مجازی

✅ مدرسه اهل بیت علیهم السلام و علوم اجتماعی

✅ مدرسه دانشجویی علوم پایه

✅ مرکز مشاوره زندگی توحیدی

✅ مدرسه دانشجویی زبان های خارجی

✅ مدرسه دانشجویی تخصصی تدبر

✅ مدرسه دانشجویی طب

✅ طرح نسل توحیدی

✅ مدرسه تزکیه و تعلیم

✅ مدرسه دانشجویی حمد

✅ مدرسه دانش آموزی

✅ مدرسه قدر

✅ مدرسه دعا و فقه حکومتی

 

✅ فهرست سایت های رسمی

 سایت رسمی اطلاع رسانی مجمع مدارس

 www.QuranEtratSchool.ir

 سایت انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام

 www.QuranAhlebayt.com

 سایت فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

 www.FahmeGhoran.ir

 سایت نسل توحیدی

 www.NasleTohidi.ir

 اولوا العلم – سایت انتشار محتوای آموزشی

 www.ololElm.ir

.

✅ فهرست کانال های رسمی

 کانال های رسمی اطلاع رسانی مجمع مدارس

 Ble.ir/QuranEtratSchool

 Splus.ir/QuranEtratSchool

 Eitaa.com/QuranEtratSchool

www.Rubika.ir/QuranEtratSchool

 Instagram.com/QuranEtratSchool

 Aparat.com/QuranEtratSchool

 کانال مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام – اصفهان

 Ble.ir/QuranEtratSchool_Esf

 اولوا العلم – کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی

 Ble.ir/ololElm_ir

 Splus.ir/ololElm_ir

 Eitaa.com/ololElm_ir

www.Rubika.ir/ololElm_ir

 کانال طارق – کانال رسمی انتشار تولیدات رسانه ای

 Ble.ir/TareQMedia

 Splus.ir/TareQMedia

 Eitaa.com/TareQMedia

www.Rubika.ir/TareQMedia

 Aparat.com/TareQMedia

 Instagram.com/TareQMedia

.

فهرست کانال ها و گروه های تخصصی

 مدرسه مجازی:

◽️ کانال آموزش در فضای مجازی

 Ble.ir/Majazi_Class

 مدارس اهل بیت علیهم السلام و علوم اجتماعی

◽️ کانال زندگی توحیدی و جامعه توحیدی

 Ble.ir/ZendegivaJameeTohidi

◽️ کانال آموزش تخصصی خانواده و جامعه توحیدی

Ble.ir/khanevade_jamei_tohidi

◽️ کانال پیوند توحیدی

 Ble.ir/Va_Ankeho

◽️ کانال بیوت نورانی

 Ble.ir/YaKashef

 مدرسه دانشجویی علوم پایه

◽️ کانال اطلاع رسانی مدرسه علوم پایه

 Ble.ir/Madrese_Asmaolhosna

✉️ https://chat.whatsapp.com/IxlQjNJO9SB2RoXkoeVnPA

مرکز مشاوره زندگی توحیدی

Ble.ir/join/NDhjZDhkMm

Eitaa.com/Zendegi_Tohidi

 مدرسه دانشجویی زبان های خارجی

 Ble.ir/Ummat_ul_Rahmah

✉️ t.me/Ummat_ul_Rahmah

 Instagram.com/Ummat_ul_Rahmah

✉️ Twitter.com/Ummat_ul_Rahmah

✉️ youtube.com/channel/UCN6MMeTkvbRqTsAJbHooBqw

 مدرسه دانشجویی تخصصی تدبر

◽️ کانال تخصصی تدبر در قرآن

 Ble.ir/Tadabbor_Quran

◽️ کانال تربیت مربی کتاب های تدبر

 Ble.ir/Tadabor_Raveshtadris

 کانال های کمک آموزشی کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠ (شامل فیلم ها و فایل های کمک آموزشی)

◽️ مقدمات تدبّر

 Ble.ir/Tadabbor_Moghaddamat

◽️ روش های تفکّر

 Ble.ir/Tadabbor_Tafakkor

◽️ تدبّر کلمه ای

 Ble.ir/Tadabbor_Kalame

◽️ تدبّر سوره ای

 Ble.ir/Tadabbor_Soore

◽️ تدبّر قرآن به قرآن

 Ble.ir/Tadabbor_Quranbequran

◽️ تدبّر سور مکی

 Ble.ir/Makki_Tadabbor

◽️ تدبّر سور مدنی

 Ble.ir/Madani_Tadabbor

◽️ تدبّر ادبی ١

 Ble.ir/Adabi1_Tadabbor

◽️ تدبّر ادبی ٢

 Ble.ir/Adabi2_Tadabbor

◽️ تدبّر روایی

 Ble.ir/Revaie_Tadabbor

 کانال های آرشیو صوتی کتاب های آموزش های تدبّر ١ تا ١٠ (شامل صوت های دوره های برگزار شده)

◽️ مقدمات تدبّر

 Ble.ir/Arshive_Moqadamat

◽️ روش های تفکّر

 Ble.ir/Arshive_Tafakor

◽️ تدبّر کلمه ای

 Ble.ir/Arshive_Kalame

◽️ تدبّر سوره ای

 Ble.ir/Arshive_Souree

◽️ تدبّر قرآن به قرآن

 Ble.ir/Arshive_Quranbequran

◽️ تدبّر سور مکی

 Ble.ir/Tadabbor_Makki

◽️ تدبّر سور مدنی

 Ble.ir/Arshive_Madani

◽️ تدبّر ادبی ١

 Ble.ir/Arshive_Adabi1

◽️ تدبّر ادبی ٢

 Ble.ir/Arshive_Adabi2

◽️ تدبّر روایی

 Ble.ir/Arshive_Revaie

◽️ کانال کارگاه های مدرسه تدبر

 Ble.ir/MadreseTadabborKargah

◽️ کانال آرشیو کارگاه های مدرسه تدبر

 Ble.ir/ArshivKarghahTadabbor

◽️ کانال المیزان

 Ble.ir/Almizaan

◽️ کانال کلاس مفاهیم قرآن استاد غفرانی

 Ble.ir/Gofrani_Mafahim_99

◽️ کانال کلاس زندگی از منظر سوره الرحمن استاد غفرانی

 Ble.ir/Zendeghi_Alrahman

 مدرسه دانشجویی طب

◽️ کانال اطلاع رسانی مدرسه طب

 Ble.ir/TabibeDavvar

 instagram.com/TabibeDavvar224

Aparat.com/TabibDavar

◽️ منظومه رشد

 Ble.ir/Setilla_110

◽️ منظومه ساختار وجودی انسان

 Ble.ir/Amud_224

◽️ تدبر در ساحت بیت

 Ble.ir/Tadabor_dar_Beyt

◽️ برنامه ای برای ریختن

 Ble.ir/Barnamerizi99

◽️ کارگاه های عملیات اربعین

 Ble.ir/Setilla_99

◽️ بازی با کودک- عبودیت مادرانه

 Ble.ir/Bazi_Obudiat

◽️ کارگاه های طرح ملی تدبر

 Ble.ir/Setilla7

◽️ روش های تفکر (طرح ملی تدبر مرحله اول)

 Ble.ir/Setilla8

 نسل توحیدی

◽️ کانال های اطلاع رسانی

 Ble.ir/NasleTohidi

 Splus.ir/NasleTohidi

 Eitaa.com/NasleTohidi

✉️ t.me/NasleTohidi_ir

 Instagram.com/NasleTohidi

◽️ کانال آرشیو نسل توحیدی (بایگانی محتوای صوتی)

 Ble.ir/NasleTohidiArchive

◽️ کانال فرماندهان نسل توحیدی

 Ble.ir/Farmandehan_NasleTohidi

 مدرسه تزکیه و تعلیم

◽️ فهم قرآن دبستان

 Ble.ir/Fahmeghoran_Dabestan

 Eitaa.com/Fahmeghoran_Dabestan

 Instagram.com/Fahmeghoran_Dabestan

◽️ فهم قرآن، چگونه?

◾️ هدف: افزایش سطح آشنایی اعضا با اصول و روش های اجرای فهم قرآن در دبستان

 Ble.ir/TadaborSoorehaFahmeGhoran

◽️ آموزش فهم قرآن در خانه و مدرسه

◾️ هدف: ارائه بازی، داستان، فعالیت، تجربیات مربیگری نماز برای دبستانی ها

 Ble.ir/Amozesh_FahmeQuran

◽️ کانال فهم قرآن دبیرستان

◾️ هدف: مطالب فهم قرآن

 Ble.ir/FahmeGhoran_Dabirestan

◽️ دعوت به نماز

◾️ هدف: انتشار محتوای مرتبط با نماز در دوره های مختلف رشد

 Ble.ir/Davat_Namaz

 Eitaa.com/Davat_Namaz

 Sapp.ir/Davat_be_Namaz

 Instagram.com/Davat_Namaz

 Instagram.com/en.invitationtopray

◽️ روشنی چشم رسول:

◾️ هدف: ارتقای سطح نماز بوسیله تمرینات عملی برای هر جزء نماز

 Ble.ir/HobbeNamaz

 Eitaa.com/HobbeNamaz

 Sapp.ir/HobbeNamaz

 مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)

◽️ کانال اطلاع رسانی

 Ble.ir/MadreseHamd

◽️ کانال نمآیه

◾️ نمایشگاه آثار هنری کارگروه هنرهای تجسمی

 Ble.ir/Namayeh

◽️ کانال روایت حُسن

◾️ طاقچه‌ای برای ارائه داستان‌هایی با رویکرد تدبر در سوره‌های قرآن

 Ble.ir/Revayat_e_Hosn

◽️ کانال انتصار

◾️ نمایش آثار کارگروه شعر و سرود

 Ble.ir/KargrooheSorud

 مدرسه دانش آموزی

◽️ کانال اطلاع رسانی

 Ble.ir/QuranEtratSchool_DaneshAmoozi

◽️ کانال رهبر نوجوان

 Ble.ir/RahbareNojavan

 Sapp.ir/RahbareNojavan

 Eitaa.com/RahbareNojavan

◽️ کانال مشکات نوجوانی

ble.ir/meshkatenojavani1

eitaa.com/meshkatenojavsni1

◽️ کلاس دختران‌ ابتدایی

ble.ir/join/OWRjMWZjZW

 مدرسه قدر (حفظ تدبر محور)

◽️ کانال اطلاع رسانی

 Ble.ir/GhadrSchool

◽️ کانال دختران (پایه اول و دوم دبستان)

 Ble.ir/Golhaye_Ghorani

◽️ کانال پسران (پایه اول و دوم دبستان)

 Ble.ir/Hefz_va_Fahme_Quran_1and2Dabestan

◽️ کانال دختران (پایه سوم و چهارم دبستان)

 Ble.ir/Quran_School_Hefz_30

◽️ کانال دختران (پایه پنجم و ششم دبستان)

 Ble.ir/join/ZDdmNTAxZW

 مدرسه دعا و فقه حکومتی

◽️ کانال اطلاع رسانی

 Ble.ir/MadreseDoa

◽️ کانال هیئت قرآن و اهل بیت علیهم السلام

ble.ir/HeyatQuranEtrat

◽️ کانال زندگی با تدبر

 Ble.ir/ZendegiBaTadabor

 Instagram.com/ZendegiBaTadabor

۱۴۰۱/۱۰/۳ ،۱۰:۴۶:۰۸ +۰۰:۰۰بهمن ۹ام, ۱۳۹۹|