/مدرسه علوم انسانی

مهر ۱۳۹۹

مرداد ۱۳۹۹

تیر ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

ثبت نام کلاس‌های تخصصی مدرسه علوم انسانی- خرداد و تابستان ۹۹

۱۳۹۹/۳/۱۴ ،۱۱:۲۵:۳۷ +۰۰:۰۰خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۹|

دوره تربیت فرماندهان ارشد عرصه خانواده و اجتماع

۱۳۹۹/۳/۲۲ ،۰۲:۲۹:۰۳ +۰۰:۰۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

بسته آموزشی کتب منظومه رشد

۱۳۹۹/۵/۲۰ ،۰۶:۲۹:۱۰ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|

سند تزکیه و تعلیم

۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۳:۱۸:۱۳ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|

با کودکان خود طیب سخن بگوئیم

۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۳:۵۳:۳۸ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|