/مدرسه علوم انسانی

مرداد ۱۳۹۹

تیر ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

ثبت نام کلاس‌های تخصصی مدرسه علوم انسانی- خرداد و تابستان ۹۹

۱۳۹۹-۳-۱۴ ۱۵:۵۵:۳۷ +۰۴:۳۰خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۹|

دوره تربیت فرماندهان ارشد عرصه خانواده و اجتماع

۱۳۹۹-۳-۲۲ ۰۶:۵۹:۰۳ +۰۴:۳۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

بسته آموزشی کتب منظومه رشد

۱۳۹۹-۳-۲۰ ۰۶:۴۸:۲۹ +۰۴:۳۰خرداد ۶ام, ۱۳۹۹|

سند تزکیه و تعلیم

۱۳۹۹-۵-۱۰ ۱۷:۴۸:۱۳ +۰۴:۳۰خرداد ۶ام, ۱۳۹۹|

با کودکان خود طیب سخن بگوئیم

۱۳۹۹-۵-۱۰ ۱۸:۲۳:۳۸ +۰۴:۳۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|

سند بایسته‌های تربیت کودک طیب

۱۳۹۹-۳-۵ ۲۳:۳۸:۰۴ +۰۴:۳۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|