//فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی

مهر ۱۳۹۹

تیر ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

ثبت نام کلاس‌های تخصصی مدرسه علوم انسانی- خرداد و تابستان ۹۹

۱۳۹۹/۳/۱۴ ،۱۱:۲۵:۳۷ +۰۰:۰۰خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۹|

دوره تربیت فرماندهان ارشد عرصه خانواده و اجتماع

۱۳۹۹/۳/۲۲ ،۰۲:۲۹:۰۳ +۰۰:۰۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

بسته آموزشی کتب منظومه رشد

۱۳۹۹/۵/۲۰ ،۰۶:۲۹:۱۰ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|

صفحه ارزیابی کلاس‌های تخصصی مجازی مدرسه علوم انسانی- رمضان ۹۹

۱۳۹۹/۲/۳۱ ،۱۰:۲۶:۵۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۹|

اردیبهشت ۱۳۹۹

تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۳۳:۱۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۲۶:۰۴ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

اسفند ۱۳۹۸