//فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی

تیر ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

ثبت نام کلاس‌های تخصصی مدرسه علوم انسانی- خرداد و تابستان ۹۹

۱۳۹۹-۳-۱۴ ۱۵:۵۵:۳۷ +۰۴:۳۰خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۹|

دوره تربیت فرماندهان ارشد عرصه خانواده و اجتماع

۱۳۹۹-۳-۲۲ ۰۶:۵۹:۰۳ +۰۴:۳۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

بسته آموزشی کتب منظومه رشد

۱۳۹۹-۵-۲۰ ۱۰:۵۹:۱۰ +۰۴:۳۰خرداد ۶ام, ۱۳۹۹|

صفحه ارزیابی کلاس‌های تخصصی مجازی مدرسه علوم انسانی- رمضان ۹۹

۱۳۹۹-۲-۳۱ ۱۴:۵۶:۵۱ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۹|

اردیبهشت ۱۳۹۹

تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹-۲-۸ ۲۳:۰۳:۱۱ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹-۲-۸ ۲۲:۵۶:۰۴ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

اسفند ۱۳۹۸

فایل‌های صوت و تصویر کارگاه راه‌های آسمان۱

۱۳۹۸-۱۲-۱۰ ۱۹:۴۸:۵۰ +۰۳:۳۰اسفند ۹ام, ۱۳۹۸|

کارگاه برنامه ریزی بر محور سوره مبارکه‌ حجّ- کارگاه تشکیلاتی علوم پزشکی بهمن ۹۸

۱۳۹۹-۱-۳ ۱۱:۳۳:۲۱ +۰۴:۳۰اسفند ۷ام, ۱۳۹۸|

نواقص رشدی در دوره‌های مختلف بر اساس منظومه رشد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹-۳-۱۲ ۲۳:۲۹:۲۶ +۰۴:۳۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۸|