//فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی

بهمن ۱۴۰۱

مهر ۱۴۰۱

بهمن ۱۴۰۰

شهریور ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۴۰۰

مهر ۱۳۹۹

تیر ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

ثبت نام کلاس‌های تخصصی مدرسه علوم انسانی- خرداد و تابستان ۹۹

۱۳۹۹/۳/۱۴ ،۱۱:۲۵:۳۷ +۰۰:۰۰خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۹|

دوره تربیت فرماندهان ارشد عرصه خانواده و اجتماع

۱۳۹۹/۳/۲۲ ،۰۲:۲۹:۰۳ +۰۰:۰۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

بسته آموزشی کتب منظومه رشد

۱۳۹۹/۵/۲۰ ،۰۶:۲۹:۱۰ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|