//برنامه های آموزشی مدرسه اهل بیت

مهر ۱۴۰۱

تیر ۱۴۰۱

اردیبهشت ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۰

آذر ۱۴۰۰

آبان ۱۴۰۰

معرفی مدارس علوم اجتماعی و خانواده (مروری بر فعالیت ها و اهداف)

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ،۱۷:۰۷:۳۲ +۰۰:۰۰آبان ۲۰ام, ۱۴۰۰|

هشتمین دوره اقامه‌کنندگان زندگی توحیدی (ثبت نام دوره های تدبر و تخصص ویژه فعالان و علاقه مندان حوزه اجتماع و خانواده)

۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ،۰۷:۴۱:۴۱ +۰۰:۰۰آبان ۱۲ام, ۱۴۰۰|

شهریور ۱۴۰۰