//فعالیت های مدرسه اهل بیت 1

مهر ۱۴۰۱

مهر ۱۴۰۱

شهریور ۱۴۰۱

مرداد ۱۴۰۱

فعالیت‌ها و کلیپ خروجی های مدارس علوم اجتماعی و خانواده در سال 1400-1401ویژه عید غدیر

۱۴۰۱/۴/۲۷ ،۱۷:۳۵:۴۶ +۰۰:۰۰تیر ۲۷ام, ۱۴۰۱|

خرداد ۱۴۰۱

خانوادگانه: طرح مکتوب «رضایتمندی در زندگی» (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

۱۴۰۱/۴/۱۹ ،۰۷:۲۷:۵۸ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

آیین‌نامه تربیت نیرودر حوزه کودک (مبتنی بر سند کودک طیب و نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده)

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۰۴:۴۴:۲۴ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|

خانوادگانه: طرح مکتوب «فرزند با عرضه من (4): فرزند ایمان گزین من با توان عطف»

۱۴۰۱/۳/۲۰ ،۱۲:۴۹:۰۹ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۴۰۱|