//آثار مدرسه اهل بیت

شهریور ۱۴۰۰

گزارش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام در شش ماهه دوم 1399

۱۴۰۰/۶/۱۷ ،۱۲:۰۶:۱۸ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۴۰۰|

سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین مدرسه علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

۱۴۰۰/۶/۲۵ ،۱۲:۳۵:۴۷ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۴۰۰|

مرداد ۱۴۰۰

تیر ۱۴۰۰

اسفند ۱۳۹۹

آذر ۱۳۹۹

شهریور ۱۳۹۹

تیر ۱۳۹۹