//فعالیتهای مدرسه اهل بیت

آذر ۱۴۰۲

ثبت نام دوره‌های دوم تا پنجم روش‌های تدبر در قرآن – پاییز 1402

۱۴۰۲/۹/۵ ،۰۵:۲۶:۱۰ +۰۰:۰۰آذر ۲ام, ۱۴۰۲|

باغبانی سخن: روایات رویاننده طراوت دیدارها و گفتگوها

۱۴۰۲/۸/۲۱ ،۱۶:۰۸:۴۴ +۰۰:۰۰آبان ۲۱ام, ۱۴۰۲|

طرح حیات؛ عصر قرآن + هنر زندگی به افق قرآن

۱۴۰۲/۸/۱۹ ،۰۷:۵۵:۵۰ +۰۰:۰۰آبان ۱۴ام, ۱۴۰۲|

آبان ۱۴۰۲

تولیدات رویداد روایت رحمت – مدرسه خانواده

۱۴۰۲/۸/۹ ،۱۰:۱۶:۱۱ +۰۰:۰۰مهر ۲۶ام, ۱۴۰۲|

کارگاه‌های انس با قرآن – پاییز و زمستان 1402

۱۴۰۲/۸/۱۷ ،۱۹:۱۶:۰۲ +۰۰:۰۰مهر ۱۶ام, ۱۴۰۲|

مهر ۱۴۰۲