//فعالیتهای مدرسه اهل بیت

مهر ۱۳۹۹

شهریور ۱۳۹۹

لزوم سلامت مادران در تربیت، نقش آن در عرصه خانواده و اجتماع

۱۳۹۹-۶-۷ ۱۳:۲۶:۵۱ +۰۴:۳۰شهریور ۴ام, ۱۳۹۹|

سلسله کارگاههای کرونا ؛ بهانه ای برای آموزش سالم در خانواده و اجتماع بر اساس قرآن و روایت

۱۳۹۹-۵-۲۶ ۱۸:۱۷:۵۰ +۰۴:۳۰مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۹|

مرداد ۱۳۹۹

نقشه جامع مدرسه خانواده ( اهل بیت علیهم السلام)

۱۳۹۹-۵-۱ ۱۶:۲۵:۴۷ +۰۴:۳۰مرداد ۱ام, ۱۳۹۹|

آیین نامه اجرایی مدرسه اهل بیت علیهم السلام

۱۳۹۹-۵-۱ ۱۶:۳۵:۰۱ +۰۴:۳۰تیر ۳۱ام, ۱۳۹۹|

کارگاه همراهی علم و عمل (از مجموعه کارگاه های محسن زنده است)

۱۳۹۹-۴-۲۵ ۱۹:۲۱:۵۰ +۰۴:۳۰تیر ۲۱ام, ۱۳۹۹|