//فعالیتهای مدرسه اهل بیت

شهریور ۱۴۰۰

گزارش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام در شش ماهه دوم 1399

۱۴۰۰/۶/۱۷ ،۱۲:۰۶:۱۸ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۴۰۰|

سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین مدرسه علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

۱۴۰۰/۷/۲۱ ،۱۹:۰۴:۰۰ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۴۰۰|

خرداد ۱۴۰۰

مهر ۱۳۹۹

مرداد ۱۳۹۹

مرداد ۱۳۹۹