///نماهنگ سوره مبارکه ناس- تلاش دانش آموزان مساجد تدبرمحور

نماهنگ سوره مبارکه ناس- تلاش دانش آموزان مساجد تدبرمحور

فعالیت مساجد تدبر محور در محرم ۱۴۴۲
ساخت نماهنگ حول محور *سوره مبارکه ناس*
*توسط دانش آموزان* بصورت مستمر برای ده شب اول محرم ۱۴۴۲
و پخش برای عموم مردم شرکت کننده در عزاداری …
(قابل ذکر است،تمامی بخش های کلیپ اعم از متن نویسی،گویندگی و تدوین توسط دانش آموزان مقاطع نهم، دهم و یازدهم می باشد)
نماهنگ سوره مبارکه ناس :  «ای کاش»
نویسنده و تدوین گر: امین آخوندی
گویندگان: امین آخوندی، مهدی رحمانی، سید محمدمهدی باقری
نماهنگ سوره مبارکه ناس : «خناس؛ وسوسه ای به سوی ناس»
نویسنده و گوینده: محمدمهدی باقری
تدوین گر:  امین آخوندی
نماهنگ سوره مبارکه ناس :  «تاخیری به قیت قیامت»
نویسنده و گوینده: امیر حسین پالیزدار
تدوین گر: امین آخوندی
نماهنگ سوره مبارکه ناس :  «تاخیری که جایز نیست»
نویسنده و گوینده: محمد حسن آرم
تدوین گر: امین آخوندی
نماهنگ سوره مبارکه ناس :  «پناه بردنی با تمام وجود»
نویسنده و گوینده: مهدی رحمانی
تدوین گر: امین آخوندی
نماهنگ سوره مبارکه ناس :  «وسوسه ای از جنس خناس»
نویسنده و گوینده: مهدی رحمانی
تدوین گر: امین آخوندی
نماهنگ سوره مبارکه ناس : «فرصت از دست رفته»
نویسنده و گوینده: امیرمهدی بیاتی
تدوین گر:  امین آخوندی
نماهنگ سوره مبارکه ناس : «خدا تنها پشت و پناه»
نویسنده و گوینده: امیرمهدی بیاتی
تدوین گر:  امین آخوندی
نماهنگ : «نماز»
نویسنده و گوینده: امیرمهدی بیاتی
تدوین گر:  امین آخوندی
۱۳۹۹/۷/۱ ،۰۸:۳۱:۲۹ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|