///فراخوان استخراج گزاره های عینی و یقینی از مجموعه کتب تدبری مدرسه قرآن

فراخوان استخراج گزاره های عینی و یقینی از مجموعه کتب تدبری مدرسه قرآن

۱۳۹۹-۶-۱۷ ۰۷:۰۷:۵۷ +۰۴:۳۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|