///فراخوان استخراج گزاره های عینی و یقینی از مجموعه کتب تدبری مدرسه قرآن

فراخوان استخراج گزاره های عینی و یقینی از مجموعه کتب تدبری مدرسه قرآن

یا رحمن یا رحیم

در عملیات عاشورا و اربعین ۱۴۴۲، فراخوانی مبنی بر استخراج گزاره های عقلی یقینی از مطالعات در حال انجام، اعلام شد 

که خروجی این فراخوان حدود ۱۰۰ عکس نوشته از کتابهای صالح سازی اعمال با رویکرد صدق گزینی، مهارت های بلوغ با هم بودن با رویکرد ایمان گزینی، می خواهم شیعه شوم و … است که جهت مشاهده تقدیم می شود.

گزاره هایی از کتاب صالح سازی اعمال با رویکرد صدق گزینی

 

گزاره هایی از کتاب اصول و مهارت های بلوغ با هم بودن با رویکرد ایمان گزینی

 

 

گزاره هایی از کتاب می خواهم شیعه شوم

۱۳۹۹/۶/۳۱ ،۱۴:۵۷:۲۰ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۹|