/برنامه های عمومی

خرداد ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۰

بهمن ۱۴۰۰

سلسله جلسات تصویرسازی از رخدادهای صدر اسلام با ارائه استاد اخوت و آقای رجبعلی – دوشنبه‌ شب‌ها

۱۴۰۱/۲/۲۰ ،۰۵:۰۷:۴۲ +۰۰:۰۰بهمن ۲۵ام, ۱۴۰۰|

سلسله نشست آشنایی با مبانی مدیریت، نظام سازی و حکمرانی از منظر قرآن کریم

۱۴۰۱/۲/۲۰ ،۰۵:۰۷:۰۱ +۰۰:۰۰بهمن ۲۵ام, ۱۴۰۰|