بایگانی صوت های منظومه رشد

“یاعلیّ”

“جلسات منظومه رشد استاد اخوت در اولولعلم”
http://ololelm.ir/?cat=147

 

“صوت های منظومه رشد استاد اخوت درگاه مجمع”
http://quranetratschool.ir/?p=12912

 

“جلسات تبیین مبانی فهم قرآن استاد اخوت(۵ جلسه اول)”
http://dabestan.fahmeghoran.ir/?page_id=18936

 

“صوت توضیح دوره های رشد آقای چیت چیان”
http://quranetratschool.ir/?p=12241

 

“معرفی کتب و پرده نگارهای بنیادی و مهارتی رشد”

http://quranetratschool.ir/?p=13439

 

“بسته آموزشی کتب منظومه رشد (ارائه کارشناسان رشد)”
http://quranetratschool.ir/?p=10977

 

“آپارات گروه ذی حجر” (فیلم های کوتاه در موضوعات دوره های رشد)
https://www.aparat.com/zi.hejr

 

“سامانه رهبر نوجوان” (فیلم های کوتاه مناسبی در زمینه دوره های رشد)
http://www.rahbarenojavan.ir

 

#منظومه_رشد
#مجموعه_مستندات

۱۴۰۰/۵/۲۷ ،۱۱:۵۱:۰۰ +۰۰:۰۰مرداد ۲۷ام, ۱۴۰۰|