معرفی کتب منظومه رشد

دریافت اطلاع نگاشت منظومه رشد

نماهنگ رشد

پرده نگار توضیح اجمالی منظومه رشد تفکر اجتماعی

پرده نگار معرفی منظومه رشد تفکر اجتماعی

سیر مطالعاتی منظومه رشد

کتب بنیادی مادر:

۱٫ سند تعلیم و تزکیهسندی در حوزه تعلیم و تزکیه که به معرفی مجموعه تولیدها و پژوهش های نظام مند انجام شده می پردازد که تفصیل آن در منظومه ۲۸ جلدی رشد بیان شده است.

۲٫ حجت و حجیت: فرآیند شناخت حق و چگونگی طی کردن راه های حق که حکم و حکمت را در سراسر زندگی انسان جاری می سازد.

۳٫ فرایندشناسی حکمت: فرآیند دستیابی به حکمت که حکم الهی را در هر موقعیتی به انسان شناسانده و با عمل به آن حکم، انسان را به محکمات عالم هستی متصل نموده و به نهایت بلوغ می رساند.

۴٫ تفکر اجتماعی، هنر خوب زیستن با دیگران: تعریف روابط، انواع و مراتب آن به همراه شناخت جایگاه آن در ساخت جامعه ایده آل از دیدگاه قرآن(معرفی اصول و مبانی ایجاد و ارتقاء روابط)

۵٫ تفکر اجتماعی، موانع خوب زیستن با دیگران: بررسی اصلی ترین آسیب های وارد بر روابط در جامعه و راه های مقابله با آن

۶٫ معناشناسی رشد: تعریف رشد از دیدگاه قرآن و معرفی ساختار و مؤلفه های آن

پرده نگار معناشناسی رشد

۷٫ فرایند شناسی رشد: تبیین فرآیند رشد در انسان به همراه معرفی دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب

۸٫ نگاهی اجمالی به دوره های رشد تفکر اجتماعی: معرفی اجمالی دوره های شش گانه رشد تفکر اجتماعی که به معرفی مقتضیات رشد در هفت سال های اول تا ششم می پردازد.

 

دوره اول رشد:

بنیادی:

۱٫ دوره ظهور ولایت و تادیب نطق(پیش از تولد تا تکلم): ویژگی های دوره اول رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره(دوره تعلیم کالم و تأدیب نطق)

۲٫ معناشناسی طیب و خبیث: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم طیّب و خبیث از منظر قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

پاورپوینت کتاب

۳٫ فرایند شناسی طیب: تبیین فرآیند تحقق طیّب در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب(نمونه اول)

پاورپوینت کتاب(نمونه دوم)

۴٫ نظام سازی طیب: تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب طیّب در فرایند حیات انسان و جامعه

 

مهارتی:

۵٫ اصول و مهارت های تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی: تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب طیب را در دوره اول رشد فعال می سازد.

بنیادی(ویژه پژوهشگران حوزه کودک):

۶٫ با کودکان خود طیب سخن بگوییم: کتابی کاربردی در جهت تبیین اهمیت کلام طیب در رشد کودک مبتنی بر آیات قرآن و کلام معصومین

 

دوره دوم رشد:

بنیادی:

۱٫ دوره ظهور مشورت و ادب (از تکلم تا بلوغ): ویژگی های دوره دوم رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره(دوره ظهور مشورت و ادب)

۲٫ معناشناسی خیر و شر: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم خیر و شر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

پاورپوینت کتاب

۳٫ فرایند شناسی خیر: تبیین فرآیند تحقق خیر در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب

۴٫ نظام سازی خیر: تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب خیر در فرایند حیات انسان و جامعه

نظام خیر در منظومه رشد-قسمت اول

نظام خیر در منظومه رشذ-قسمت دوم

 

مهارتی:

مهارت های خیرگزینی؛ بالا بردن توان کنترل و مراقبت در کودکان ۷ تا ۱۴ ساله: تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب خیر را در دوره دوم رشد(دوره فعال شدن اختیار) فعال می سازد.

 

دوره سوم رشد:

بنیادی:  

۱٫ بلوغ عقلی (دوره آراستگی و احسان): ویژگی های دوره سوم رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره (دوره آراستگی آداب و احسان، بلوغ عقلی)

۲٫ معناشناسی حسن و سوء: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم حسن و سوء از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

پاورپوینت کتاب

۳٫ فرایند شناسی حسن: تبیین فرآیند تحقق حسن در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب

پاورپوینت حسن

۴٫ نظام سازی حسن: تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب حُسن در فرایند حیات انسان و جامعه

نظام حسن در منظومه رشد

 

مهارتی:

۵٫ اصول و مهارت های حسن گزینی، خلق زیباترین رخدادهای نوجوانی: تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب حسن را در دوره سوم رشد فعال می سازد.

پاورپوینت خیر و حسن در منظومه رشد

 

دوره چهارم رشد:

بنیادی:  

۱٫ بلوغ عاطفی (دوره تالیف و اکرام): ویژگی های دوره چهارم رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره(دوره اکرام و تألیف، بلوغ عاطفی)

پرده نگار کتاب:  roshd-4-1

۲٫ معناشناسی ایمان و کفر: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم ایمان و کفر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

معناشناسی ایمان

۳٫ فرایند شناسی ایمان: تبیین فرآیند تحقق ایمان در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب

۴٫ نظام سازی ایمان: تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب ایمان در فرایند حیات انسان و جامعه

 

مهارتی:

۵٫ اصول و مهارت های بلوغ با هم بودن، مهارت های بلوغ عاطفی با رویکرد ایمان گزینی: تبیین مهارت های مومنین جهت هم کلامی، هم فکری، هم دلی، هم راهی و پیوند با محمد و آل محمد

 

دوره پنچم رشد:

بنیادی:

۱٫ بلوغ لبّی (دوره مدیریت و سازندگی): ویژگی های دوره پنجم رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره(دوره مدیریت و تعهد، بلوغ لبّی)

پاورپوینت کتاب

۲٫ معناشناسی صدق و کذب: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم صدق و کذب از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

پاورپوینت کتاب

۳٫ فرایند شناسی صدق: تبیین فرآیند تحقق صدق در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

۴٫ نظام سازی صدق : تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب صدق در فرایند حیات انسان و جامعه

 

مهارتی:

۵٫ چهل اقدام در صالح سازی اعمال – مبتنی بر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام با رویکرد صدق گزینی: بهره گیری از کلام وحی در جهت صالح نمودن اعمال (کتابی مناسب برای ایام اعتکاف)

۶٫ زیرکی در میدان انتخاب؛ چهل مبدان در رویارویی با تضادها به دور از افراط و تفریط: در این کتاب مخاطب می تواند هنر زندگی متعادل در بین تضادها و مهارت تصمیم گیری به موقع در محل های انتخاب را به دور از افراط و تفریط بیاموزد

 

دوره ششم رشد:

بنیادی:

۱٫ بلوغ عبودیّتی (دوره رهبری)

۲٫ معناشناسی ولایت: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم ولایت از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

۳٫ ولایت، ایجاد کننده فرایند هدایت: تبیین فرآیند تحقق ولایت در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

 

برای دریافت بسته آموزشی منظومه رشد می‌توانید به صفحه زیر مراجعه بفرمایید:

بسته آموزشی منظومه رشد

 

بایگانی صوتهای منظومه رشد

 

تهیه کتب منظومه رشد

۱۴۰۰/۵/۲۷ ،۱۲:۰۲:۳۸ +۰۰:۰۰مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۹|