نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده (مدارس علوم اجتماعی و خانواده)

یا ربّ

یا فاطمه (س)

 

در راستای دستیابی به اهداف فعالیت تخصصی در حوزه خانواده،

نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده

برگرفته از آیات قرآن و منطبق بر سیاست ها و راهبردهای تحقق نظام خانواده بر مدار توحید و سند خانواده

تدوین و منتشر شده است.

 

علاقه مندان به فعالیت در حوزه تخصصی خانواده می توانند از متن نظام نامه بهره مند شوند:

نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده

 

آیین نامه اجرایی بیوت نورانی منطبق بر نظام نامه فوق در نشانی زیر قایل دریافت است:

آیین نامه اجرایی بیوت نورانی

۱۴۰۱/۱/۱۳ ،۲۰:۰۰:۴۵ +۰۰:۰۰آذر ۲۱ام, ۱۴۰۰|