گاهنامه کساء؛ شماره چهاردهم

یا ربّ

یا فاطمه (س)

 

مدارس علوم اجتماعی و خانواده جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این دو مدرسه اقدام به انتشار گاهنامه ای تحت عنوان گاهنامه کساء نموده اند. شماره چهاردهم این گاهنامه از طریق نشانی زیر قابل دریافت است:

 دریافت گاهنامه کساء، شماره چهاردهم

۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ،۰۵:۵۰:۲۶ +۰۰:۰۰بهمن ۵ام, ۱۴۰۰|