/MokhtariNoor

درباره MokhtariNoor

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
MokhtariNoor تاکنون 11 مطلب را ایجاد کرده است.

مهر ۱۴۰۱

فروردین ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۰

بررسی جریان های اجتماعی در سوره های مفصَّلات( سوره های انتهایی قرآن)

۱۴۰۱/۲/۲۰ ،۰۴:۰۶:۵۸ +۰۰:۰۰اسفند ۵ام, ۱۴۰۰|

مقدمه ای بر بایسته های حفظ نوجوانی

۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ،۱۳:۱۵:۱۴ +۰۰:۰۰بهمن ۲۳ام, ۱۴۰۰|

برنامه های آموزشی حفظ ویژه بزرگسالان

۱۴۰۱/۳/۱۶ ،۱۱:۵۱:۵۱ +۰۰:۰۰بهمن ۱۵ام, ۱۴۰۰|

برنامه های حفظ و فهم قرآن – ویژه دوره دبستان – زمستان 1400

۱۴۰۱/۳/۱۶ ،۱۱:۵۱:۵۹ +۰۰:۰۰بهمن ۱۵ام, ۱۴۰۰|