/مدرسه حفظ و تدبر

خرداد ۱۴۰۱

فروردین ۱۴۰۱

فروردین ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۰

بررسی جریان های اجتماعی در سوره های مفصَّلات( سوره های انتهایی قرآن)

۱۴۰۱/۲/۲۰ ،۰۴:۰۶:۵۸ +۰۰:۰۰اسفند ۵ام, ۱۴۰۰|

مقدمه ای بر بایسته های حفظ نوجوانی

۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ،۱۳:۱۵:۱۴ +۰۰:۰۰بهمن ۲۳ام, ۱۴۰۰|

برنامه های آموزشی حفظ ویژه بزرگسالان

۱۴۰۱/۳/۱۶ ،۱۱:۵۱:۵۱ +۰۰:۰۰بهمن ۱۵ام, ۱۴۰۰|

برنامه های حفظ و فهم قرآن – ویژه دوره دبستان – زمستان 1400

۱۴۰۱/۳/۱۶ ،۱۱:۵۱:۵۹ +۰۰:۰۰بهمن ۱۵ام, ۱۴۰۰|