/مدرسه تزکیه و تعلیم

دی ۱۳۹۹

آذر ۱۳۹۹

آذر ۱۳۹۹

تبیین اهداف تربیتی هر یک از سوره‌های جزء ۳۰ قرآن کریم با رویکرد فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹/۹/۹ ،۱۵:۵۰:۱۲ +۰۰:۰۰آذر ۹ام, ۱۳۹۹|

علمداری معلمانه: دومین دوره کشوری مهارت‌افزایی، با محوریت فصل دوم کتاب “حسن گزینی”

۱۳۹۹/۹/۳ ،۱۹:۵۶:۱۴ +۰۰:۰۰آبان ۲۳ام, ۱۳۹۹|

مهر ۱۳۹۹

مهر ۱۳۹۹

دوره آموزش گزیده روش‌های تدبر در قرآن ویژه تولیدکنندگان محتوای کودک و نوجوان

۱۳۹۹/۷/۵ ،۱۱:۵۲:۳۶ +۰۰:۰۰مهر ۳ام, ۱۳۹۹|

قیام برای تعلیم و تربیت قرآنی(شناسایی ظرفیت‌های مجمع مدارس در حوزه تعلیم و تربیت)

۱۳۹۹/۶/۱۶ ،۱۲:۱۳:۳۱ +۰۰:۰۰شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۹|