/مدرسه تزکیه و تعلیم

بهمن ۱۳۹۸

ثبت‌نام مجموعه کارگاه‌های «تفکر» ویژه فعالان و معلمان و علاقمندان حوزه‌ی نوجوان و دبیرستان_کارگروه «تفکر» و کارگروه «دبیرستان»

۱۳۹۸-۱۱-۲۹ ۱۴:۲۲:۴۴ +۰۳:۳۰بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۸|

جلسات طرح‌درس‌ نویسی براساس کتاب «با کودکان خود طیب سخن بگوییم»

۱۳۹۸-۱۲-۴ ۱۷:۴۶:۲۴ +۰۳:۳۰بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۸|

ثبت‌نام و عضویت در مدرسه تخصصی تزکیه و تعلیم(آموزش و پرورش)

۱۳۹۸-۱۲-۴ ۱۷:۵۰:۱۹ +۰۳:۳۰بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۸|

بهمن ۱۳۹۸

کارگاه آموزش ضمن خدمت فهم قرآن دبستان آموزگاران پایه‌های چهارم تا ششم ناحیه ۱ آموزش و پرورش اهواز برگزار شد.

۱۳۹۸-۱۱-۴ ۱۶:۰۱:۵۵ +۰۳:۳۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|

کارگاه آموزش ضمن خدمت فهم قرآن دبستان آموزگاران پایه‌های اول تا سوم ناحیه ۱ آموزش و پرورش اهواز برگزار شد.

۱۳۹۸-۱۱-۴ ۱۶:۰۰:۵۱ +۰۳:۳۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|