//فعالیتها و اخبار مدرسه تزکیه و تعلیم

خرداد ۱۳۹۹

اولین شـماره ماهنامه الکترونیکی«اثر» + پیوست اهداف تربیتی سوره‌های فهم قرآن دبستان

۱۳۹۹-۳-۱۱ ۱۸:۲۵:۰۶ +۰۴:۳۰خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۹|

ثبت‌نام سومـین دوره آموزش مجازی مدرسه «تزکیه و تعلیم»/ تابستان ۹۹

۱۳۹۹-۳-۱۲ ۱۲:۲۵:۱۶ +۰۴:۳۰خرداد ۹ام, ۱۳۹۹|

اولین کتاب از مجموعه «سوره‌ها و دبستان» منتشر شد

۱۳۹۹-۳-۸ ۱۶:۵۳:۰۹ +۰۴:۳۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

عضویت تخصصی در مدرسه«تزکیه و تعلیم»(آموزش و پرورش)/ نهمین دوره آموزشی

۱۳۹۹-۳-۱۱ ۱۷:۰۴:۰۳ +۰۴:۳۰خرداد ۸ام, ۱۳۹۹|

فروردین ۱۳۹۹

اسفند ۱۳۹۸

اسفند ۱۳۹۸

ثبت‌نام مجموعه کارگاه‌های «تفکر» ویژه فعالان و معلمان و علاقمندان حوزه‌ی نوجوان و دبیرستان_کارگروه «تفکر» و کارگروه «دبیرستان»

۱۳۹۸-۱۱-۲۹ ۱۴:۲۲:۴۴ +۰۳:۳۰بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۸|

جلسات طرح‌درس‌ نویسی براساس کتاب «با کودکان خود طیب سخن بگوییم»

۱۳۹۸-۱۲-۴ ۱۷:۴۶:۲۴ +۰۳:۳۰بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۸|

بهمن ۱۳۹۸