///شعر و داستان کودک- بر محور کتاب فهم قرآن در دبستان

شعر و داستان کودک- بر محور کتاب فهم قرآن در دبستان

یا رحمن یا رحیم

مجموعه شعر و داستان کودک حاصل تلاش مخلصانه گروه عملیاتی نویسندگان در مدرسه تزکیه و تعلیم جهت مشاهده در اختیار مخاطب قرار می گیرد.

 

داستان کودک. فهم قرآن در دبستان اربعین۱۴۴۲

شعر کودک. فهم قرآن در دبستان اربعین ۱۴۴۲

۱۳۹۹/۷/۱۸ ،۱۳:۴۷:۵۶ +۰۰:۰۰مهر ۱۸ام, ۱۳۹۹|