//کارگروه یادداشت های ادبی - مدرسه حمد

آبان ۱۳۹۹

مرداد ۱۳۹۹

خرداد ۱۳۹۹

بهمن ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸

برنامه روزهای پایانی آذرماه کارگروه یادداشت های ادبی

۱۳۹۸/۱۰/۶ ،۰۸:۳۹:۴۸ +۰۰:۰۰آذر ۲۸ام, ۱۳۹۸|

اولین جلسه هماهنگی و عملیاتی کارگروه یادداشت های ادبی

۱۳۹۸/۱۰/۶ ،۰۸:۳۸:۲۷ +۰۰:۰۰آذر ۲۷ام, ۱۳۹۸|

کارگروه یادداشت های ادبی در مدرسه دانشجویی حمد، اعلام موجودیت کرد

۱۳۹۸/۱۰/۶ ،۰۸:۴۰:۳۵ +۰۰:۰۰آذر ۲۷ام, ۱۳۹۸|