//کارگروه یادداشت های ادبی - مدرسه حمد

بهمن ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸

برنامه روزهای پایانی آذرماه کارگروه یادداشت های ادبی

۱۳۹۸-۱۰-۶ ۱۲:۰۹:۴۸ +۰۳:۳۰آذر ۲۸ام, ۱۳۹۸|

اولین جلسه هماهنگی و عملیاتی کارگروه یادداشت های ادبی

۱۳۹۸-۱۰-۶ ۱۲:۰۸:۲۷ +۰۳:۳۰آذر ۲۷ام, ۱۳۹۸|

کارگروه یادداشت های ادبی در مدرسه دانشجویی حمد، اعلام موجودیت کرد

۱۳۹۸-۱۰-۶ ۱۲:۱۰:۳۵ +۰۳:۳۰آذر ۲۷ام, ۱۳۹۸|