تیر ۱۳۹۹

گام اول کارگروه مساجد در تحقق نقش خود در عملیاتِ فرهنگیِ مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع)

۱۳۹۹-۳-۲۴ ۱۵:۱۴:۲۳ +۰۴:۳۰خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۹|

۱۳۹۹-۳-۲۸ ۲۳:۰۱:۵۲ +۰۴:۳۰خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۹|

فراخوان عملیاتِ فرهنگی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع)

۱۳۹۹-۳-۲۴ ۱۴:۵۸:۴۱ +۰۴:۳۰خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۹|

بسته معرفی ایده های متنوعِ قرآنیِ مساجد تدبرمحور در جذب نوجوانان

۱۳۹۹-۳-۱۲ ۲۰:۱۴:۴۶ +۰۴:۳۰خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۹|

خرداد ۱۳۹۹