///اخبار و فعالیتهای کارگروه نسل توحیدی

مهر ۱۴۰۰

مهر ۱۴۰۰

دوره آموزشی، معنوی و ورزشی پدر سالم | نسل توحیدی

۱۴۰۰/۷/۷ ،۰۹:۲۵:۱۵ +۰۰:۰۰مهر ۶ام, ۱۴۰۰|

کارگاه آموزشی کاربردی ترین نکات تربیت فرزند پیش از تولد

۱۴۰۰/۷/۱۰ ،۰۶:۴۰:۵۷ +۰۰:۰۰مهر ۳ام, ۱۴۰۰|

بسته آموزش، معنوی و حرکتی بارداری شیرین | نسل توحیدی

۱۴۰۰/۷/۶ ،۱۴:۵۲:۵۱ +۰۰:۰۰مهر ۱ام, ۱۴۰۰|

مرداد ۱۴۰۰

طرح‌نامه ویژه ماه محرم هیئت‌های کودک محور | نسل توحیدی

۱۴۰۰/۵/۱۶ ،۱۶:۰۷:۴۰ +۰۰:۰۰مرداد ۱۶ام, ۱۴۰۰|

آیین نامه هیئت‌های کودک و خانواده محور | نسل توحیدی

۱۴۰۰/۵/۱۴ ،۱۵:۲۶:۴۲ +۰۰:۰۰مرداد ۱۴ام, ۱۴۰۰|

درگاه ارتباط با کارگروه رویداد‌های رشد محور نسل توحیدی

۱۴۰۰/۵/۱۴ ،۱۵:۳۲:۵۶ +۰۰:۰۰مرداد ۱۴ام, ۱۴۰۰|

تیر ۱۴۰۰

تیر ۱۴۰۰